Batum’da 4 Haziran 1918’de yapılan anlaşmanın aksine, 15 Ağustos’ta Türk ordusu Aleksandropol’e saldırdı. Ermenilerin 15 saat süren direnişi Karin, Kars, Ardahan ve Ardvin’den gelen muhacirlerin şehri terk etmesini sağladı.

Türk ordusu şehrin geri kalan nüfusunu kılıçtan geçirdi. 15 Eylül’de Türk makamlarına bağlı olarak faaliyet gösteren “Vahşi Askeri Birimi” adlı Tatar askeri alayı Bakü’deki Ermeni nüfusunu katletti. Bakü’de toplam 30.000 Ermeni katledildi. 21 Ocak’ta, 12 Şubat 1920’ye kadar süren Maraş’ın Türk milliyetçilerine karşı kahramanca savaşı başladı. 11 Şubat’ta Fransız kuvvetleri Maraş’tan çekildi. Ermeniler Fransız ordusunu takip etti ancak yolda Türklerin saldırısına uğradılar. 

Çete, Ermenileri ve Fransızları katletti ve baltaladı. Geri çekilme yolunda Ermenilerin 3000-5000 kurbanı vardı ve Fransızların 800-1200’ü öldürüldü veya dondu.

“Batı Ermenistan Cahil Türk Güruhlarına Karşı Mücadelede”