Mimar Artak Gulyan NEWS.am’e Azerbaycanlıların Surp Amenapırgiç Ghazançetsots Kilisesi’ni camiye çevireceklerini anlattı. 

Gulyan şöyle konuştu: “Azerbaycanlılar, Şuşi’deki Surp Ghazançetsots Kilisesi’nin kubbesini kaldırmadan önce, bunun Ruslara ait olduğu iddiasını söylediler. Tıpkı kaldırdıkları Yeşil Jam manastırı gibi. Ancak tarihsel olarak Ghazanchetsots Kilisesinin kubbesinin kaldırılmadan önceki haliyle, mimari olarak Ermenice yazıtlarla tasarlanmış olduğuna dair yadsınamaz bir kanıt var. Kilise ile ne yapmaya çalıştıklarını izliyorum ve bazı sahte bilimsel temeller uydurduklarını söyleyebilirim. İlk önce bana öyle geliyor ki Şuşi ve Berdzor’da kendileri değil, bazı Türk inşaat şirketleri faaliyet gösteriyor ve kiliseyi mümkün olan her şekilde Ermenilikten arındırıyorlar. Türklerin Bizans kiliselerini Türkleştirme konusunda büyük tecrübeleri var, Ayasofya bunun bir örneğidir.”

Mimar, ne yaparlarsa yapsınlar Surp Ghazançetsots Kilisesinin Ermeniliğinin kalacağına, bunu gizleyemeyeceklerine inanıyor. Şuşi’deki Surp Ghazançetsots Kilisesi, eğer değiştirilmiş biçimde korunacak olsa da, Artsakh’ın işgal altındaki bölgelerinde akıbeti bilinmeyen manastırlar ve kiliseler var; bunların arasında Taliş yakınlarındaki Khorekavank ve Yeğişe Havarisi Manastırı gibi.

Surp Ghazanchetsots Kilisesi 1868-1887’de inşa edildi. İkinci Artsakh savaşı sırasında  8 Ekim 2020’de kilisenin kubbesi Bakü Hava Kuvvetleri tarafından bombalandı ve hasar gördü.

“Batı Ermenistan Cahil Barbar Türk İşgalcilerine Karşı”