Ermeni Kızılhaç Komitesi Azerbaycan Kızılay Komitesi’nin açıklamasına tepkide bulundu.

Bakü Kızılay Komitesi, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi’nin temel ilkelerini, her şeyden önce tarafsızlık ilkesini ihlal ediyor ve hükümetinin Berdzor yolunu kapalı tutma yönündeki tutumunu dile getirerek siyasi sürece dahil oluyor (sözde alternatif yollar teklifi dahil). 

Bakü Kızılayı’nın siyasi süreçlere katılımı, uluslararası Kızılhaç hareketinin temel ilkeleriyle çelişmektedir; zira bu hareketin siyasi açıklamalarda bulunma ve siyasi gündeme hizmet etme yetkisi yoktur. Bu ağır bir ihlaldir ve Hareketin ilke ve değerlerinin yanı sıra insani gündemle de tutarlı değildir. Şu anda Bakü, Kızılay komitesini de kullanarak Artsakh’taki tek uluslararası insani yardım kuruluşu olan Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin işleyişini engellemeye çalışıyor. Vagif Khaçatryan’ın ameliyat için Doğu Ermenistan’a nakledilmek üzere Kızılhaç eşliğinde kontrol noktasında kaçırılması bunun canlı bir kanıtıdır. İkincisi, uluslararası hümanitar hukukun koruması altındayken kaçırıldı.

“TC’de Bazılarının Hiç Aklı Başında Değil”