Sasunlular Derneğini, Dersimli Mihran Pırgiç Gültekin başkanlığındaki “Dersim Ermenileri Birliği”nin oluşturulması izledi. Bu kuruluş medya alanında geniş yankılar uyandırdı.

Dersim Ermenileri de tarihi ve kültürel mirasın korunması konusunu öncelikli olarak ele alıyor, ancak bu derneğin Dersim topraklarında yaşayan ve çoğunlukla zorla din değiştirmiş, Aleviliği benimseyen Ermenileri de kapsadığını cesurca beyan ediyorlar. 

Şunu da vurgulamak gerekir ki, özellikle Dersim Ermenileri arasında, gerçek Ermeni kimliğinin geri döndüğü ya da onun hakkında konuşulduğuna dair, Türk ve yabancı basında geniş yer bulan vakalara sıklıkla rastlanmaktadır. Hıristiyan Ermenilerden oluşan yurtsever birliklerin de zorla Müslümanlaştırılan Ermenilerin sorunlarıyla aktif olarak ilgilendiklerini de belirtelim. Örneğin “Malatya Ermenileri Derneği” geçtiğimiz günlerde birçok çalışmanın yanı sıra din değiştiren Ermeniler üzerinde de çok yönlü çalışmalar yapacağını duyurdu.

“Batı Ermenistan Dersim Ermenilerini Desteklemektedir”