Washington merkezli ünlü Uluslararası Kamu Hukuku ve Politikası Grubu (PILPG) adlı danışmanlık firması, Doğu Ermenistan Cumhuriyeti-Azerbaycan müzakereleri hakkında Artsakh’a odaklanan bir memorandum yayınladı. 

Bu memorandumun amacı, Artsakh’taki Ermeni halkının en azından kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olduğu ve devam eden müzakerelerin bu hakkın anlamlı ve etkili bir şekilde korunmasını sağlaması gerektiği argümanını sunmaktır. 

Bu nedenle, Artsakh 1920’de tanınan Ermeni devletinin bir parçasıydı; Artsakh’ın Sovyetler Birliği dönemindeki özerk statüsü ve Artsakh Ermenilerinin kendi kaderini tayin hakkı, Doğu Ermenistan Cumhuriyeti ile Bakü arasındaki müzakerelerde Artsakh halkının gelecekteki kaderi ve durumu için bir referans noktası olarak hizmet etmelidir. 

Bu memorandumun Doğu Ermenistan Cumhuriyeti ile Bakü arasındaki müzakerelerin somut sonucunun teşviki olarak yorumlanmaması gerektiğini vurgulamak gerekir. Buna karar vermek müzakereci tarafların ve her şeyden önce Artsakh halkının yetkisindedir.

https://static1.squarespace.com/static/5900b58e1b631bffa367167e/t/64e77a2d8eaf4d653ba9c7fc/1692891693886/NGK+Self+Determiniation+PILPG+2023.pdf

“Batı Ermenistan Cahil Türk İstilacılarına Karşı Direniştedir”