Artsakh’a yönelik askeri saldırı sonucunda, 161 manastır ve kilise, 591 haçkar anıtı, Dikrangert, Azokh, Nor Garmiravan, Mirik, Keren antik alanları ve birçok kale dahil olmak üzere çoğunlukla Ermeni tarihi ve kültürüne ait en az 1.456 önemli taşınmaz anıt, kaleler, kutsal alanlar ve diğer anıtlar Bakü’nün kontrolünde kaldı. 

19 bin 311 serginin yer aldığı 8 devlet müzesi Bakü’nün kontrolüne geçti. Bakü’nün Artsakh’taki Ermeni kültürel mirası hakkında kasıtlı olarak yanlış bilgi yayması ve kültürel anıtları “Albanlaştırma” politikası, aynı zamanda Artsakh topraklarındaki Ermeni kültürel mirasını da yok etme tehdidi altına sokuyor. Bahsi geçen vakaların ve Ermeni nefretinin bağlamındaki analiz Ermeni kültürel mirasının yok edilmesinin ve çarpıtılmasının sistematik ve yaygın olduğunu gösteriyor.

Bakü devlet organlarının ve tanınmış kişilerin eylem ve açıklamaları, bunun Ermeni milletine karşı nefreti teşvik etme suç politikasına dayanan ARMENOSİD’in özel bir devlet politikası olduğunu kanıtlamaktadır.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilerine Karşı Mücadele”