Yazar Yeğişe Çarents, Taşnakların en kritik anda Ermenistan’a ve Ermeni halkına ihanet ettiğini söyledi. Burada mesele Çarents’in söyledikleri değil, Taşnakların ihanet etmeye başlaması, dolayısıyla millet için en sorumlu anın gelmiş olmasıdır. Her durumda, tarih bunu kanıtlıyor. Batı Ermenistan televizyonu, bir asır sonra tekrarlanan tarihi olayları sunuyor.

Birinci Dünya Paylaşım Savaşı bizim için korkunç bir felaketle sonuçlandı ve sonrasında yeniden kurulan devlet ve bin yıllık karanlık, komşularımızla bir arada yaşama, dünya siyasetinde ve uluslararası ilişkilerde yerini bulma konusundaki ontolojik sorunu çözmedi. 

1920-2023 Ezberlenmeyen Tarih Dersleri

“Barış”

1920 yılında Türk hükümeti Ermenistan’ın tamamını fethetmek için tüm adımlarını barış adı altında gizledi. 1920’nin Kasım ayı başında Türk Hükümetinin Dışişleri Bakanı Muhtar Bey, Doğu Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir Paşa’ya Ermenistan’la müzakerelerin amacı ve şekli hakkında bir telgraf emri gönderir. “… Ermenistan’ın siyasi ve maddi olarak ortadan kaldırılması mutlak bir zorunluluktur. Demek oluyor ki, Ermenilerle basit bir ateşkes anlaşması sonucu geri çekilmemiz tartışma konusu olamaz.  Ermenilere aktarılan mütarekenin esasları Ermenistan’dan çıkmaya değil, Ermenileri yanıltmaya ve Avrupa’ya barış yanlısı görünmeye yönelik olmalıdır… Şu anda Ermeni ordusunun dağıtılması ve silahsızlaştırılması mutlak bir zorunluluktur, böylece askeri yapısının toparlanması engellenecek. Demiryollarını kontrol altında tutmak ve Müslüman halkın haklarını korumak bahanesiyle, tüm Ermenistan toprakları üzerinde askeri kontrolümüzü tesis etmek ve böylece Türkiye’yi Azerbaycan’a bağlayan tüm yolları elimizde tutmak gerekiyor.

Yukarıda belirtilen hedefin, hem barış anlaşması metninde hem de ondan kaynaklanan eylemlerde, Ermenilerin gözünde her zaman barışsever görünmek koşuluyla, gizli ve yumuşak bir şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir.”

103 yıl geçti. Durum aynı, Türk hükümeti de aynı yollardan aynı hedefin peşinde, biz de aynı hatayı yapıyoruz.

”Batı Ermenistan Barbar Türk İstilacılarına Karşı Mücadelede”