2020’de savaşın yenilgisi ve 2023’te Artsakh’ın kaybedilmesi kronolojik olarak bundan tam 100 yıl önce yaşanan Türk-Ermeni savaşıyla örtüşüyordu. Kamuoyu, Kars ve Artsakh’ın düşüşü arasında paralellikler kurmaya başladı ve Rus barış güçlerinin konuşlandırılması ile Rus-Türk ortak adımları 1920 yılının sonunda Ermenistan’ın Sovyetleşmesiyle karşılaştırıldı. 

Tüm bunlara ek olarak Artsakh’ı çevreleyen komplo teorileri de şaşırtıcı derecede 1920 yılının 30 Ekim’de Kars’ın düşüşünden sonra yayılan hikayeleri anımsatıyor.  

Kaybetmenin acısı pek çok kişiyi, günümüzün pek çok sorusuna yanıt bulmaya çalıştığı tarihi geçmişe yönlendiriyor. Hayat bizi her zaman geçmişe bakmaya zorluyor.

Ancak bu tartışmalarda 1920’de de mevcut olan önemli bir ihmal yapılıyor. Hem Kars’ın hem de Artsakh’ın gerilemesi, askeri operasyonların, siyasi olayların ve Ermeniler arası derin çelişkilerin genel mantığından ayrı, ayrı bir şekilde değerlendiriliyor.

Aynı zamanda onlarca yıldır Kars ve Artsakh çevresinde yenilmezlik düşüncesi hakimdir ve bunların kaybının nedeni kamuoyu tarafından ancak komplo olarak açıklanabilir. Artsakh’ın düşüşünün nedenleri henüz araştırılmamışsa ve birçok soru açık kalsa da, o zaman 1920’de Kars’ın düşüş nedenleri hakkında, tam olarak olmasa da 103 yıl önceki olaylar hakkında genel bir fikir oluşturmaya olanak sağlayacak bazı bilgiler mevcut.     

Ayrıca kamuoyunda geçmişte yaşanan olayların bugün tekrarlanacağı yönündeki algının doğru olmadığını ve yanlış sonuçlara yol açabileceğini belirtmek isteriz.

Geçmişte yaşanan olayları görmezden gelip bazı siyasi ve jeopolitik stereotipleri benimsemek de aynı derecede tehlikelidir. En iyi çözüm, kişinin jeopolitik süreçleri, bölge ülkelerinin çıkarlarını ve olası eylemlerini ve aynı zamanda kendi ihmallerini anlamasını sağlayacak kapsamlı ve en önemlisi tarihin dürüst bir şekilde ele alınmasıdır.

1920’de Yaşu’yu almakla 2023’teki son olayların kısmi benzerliği Artsakh savaşında 1920 Türk-Ermeni savaşının bazı konularını genel hatlarıyla ele almaya çalışacağız.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İstilacılarına Karşı Mücadelede”