Bakü’nün bu yılın 19-20 Eylül tarihleri ​​arasında gerçekleştirdiği geniş çaplı silahlı saldırı sonucunda Artsakh’ın bir dizi anıtı tehlike bölgesinde ve doğrudan yıkım tehdidi altında bulunuyor.

Mirasa yönelik hoşgörüsüz tutumun bir başka tezahürü, 27 Eylül’de Azerbaycan ordusunun Martakert-Karvachar karayolundan Çarektar manastırı yönüne doğrudan ateş açmasıyla kaydedildi. =zbYhLbwgEzE)

Çarektar Manastırı, Yukarı Tartar Vadisi’nin önde gelen ruhani merkezlerinden biriydi. Ana yapılar 12.-14. yüzyıllara ait olup, birçok haçkar ve yazıt da korunmuştur.

İşgal altındaki topraklarda kültürel değerlere saygı zorunludur ve mirasa misilleme ve zoralım yasaktır.

Silahlı Çatışma Durumunda Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin 1954 Lahey Sözleşmesi’nin 1999 tarihli İkinci Protokolünün 9. Maddesi, düşman kontrolü altındaki bölgelerde kültürel varlıkların tahrip edilmesini yasaklamaktadır.

(http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15207&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html):

Uluslararası Adalet Divanı’nın, kültürel değerlerin korunmasına ilişkin hükümler de dahil olmak üzere, işgal altındaki topraklarda yürürlükte olan yasaların uluslararası geleneksel hukuk (içtihatlar altında) statüsünü kazandığını teyit ettiğini vurgulamak son derece önemlidir. Evrensel ve kaçınılmaz bir kural olarak hareket eder ve tüm devletler için bağlayıcıdır.

https://casebook.icrc.org/case-study/icjisrael-separation-wallsecurity-fence-occupied-palestinian-territory ։

“Batı Ermenistan Barbar Türk İstilacılarına Karşı Mücadelede”