Batı Ermenistan’ın başkenti Karin’in güçlü duvarları ve güçlü topları vardı. Kalenin yaklaşık 400 topu uzun süreli savunma ve kuşatma amaçlıydı. Ancak çeşitli devrimlerin ardından ve aylarca süren moral bozukluğu ve yağma sonucunda kalenin toplarının çoğu arızalandı.

Ermeni askeri güçlerini anlatan Avetis Terzibaşyan, şehirde tam bir kaos yaşandığını, herkesin birbirine emir verdiğini yazdı. “Emir vermeyen kimse yoktur ki, ben de ona emir vereyim.”

Terzibaşyan “Dört bin düzenli ve bir o kadar da düzensiz piyade birliğimiz, beş yüz düzenli ve düzensiz atlımız var ve gücü 400 top olmasına rağmen 200’ünün anahtarı ortada yok, 100’ü kara gömülmüş, 100’ü kullanılamaz halde. Ancak iyi durumda olan dağ toplarımız ve bir düzine sahra topumuz var” diye yazdı.

Genel moral bozukluğu ve inanç eksikliği, Kars’ta Andranik’in kendisini ziyarete gelen binlerce kişiye yaptığı konuşmada şu sözlerle ortaya çıkıyor: “Ben eski bir askerim, vatanımızı savunmaya gideceğim. Kim bana katılacak?” “Yaklaşık 2.000 kişi sıraya girdi, ancak Andranik onları kışlaya götürmeye gittiğinde sadece 25 kişi kalmıştı.”

Andranik’in Karin’e gelişi General Nazarbekyan için beklenmedik bir olaydı. Andranik ve genelkurmay başkanı (karargah) Zinkeviç’in Karin’e geldiğini rastlantıyla öğrendiğini söyledi. “…O, Albay Morel’in yerine Karin müfrezesinin başına ve Karin kalesinin muhafızına atanmıştı. Benim kişisel görüşüm Andranik’in atanmasının yanlış olduğudur.”

Elbette Andranik Paşa, anarşi koşullarında kale kentinin savunmasını organize etmenin zor olacağını çok iyi anlamıştı. Aylar önce Nazarbekyan ve Areşyan’la Ermenilerin ve Türklerin askeri yeteneklerini tartışırken Andranik şunları söyledi: “Türklerde bizde olmayan bir şey var ve bu yüzden bizi yenecekler. Bu şey disiplindir ve ordudaki disiplin ölüm cezasıyla sağlanır.”

Karin’de Andranik Paşa, başka bir taktik kullanmaya çalıştı. Türklerin şehre yaklaşıp kuşatması durumunda çeşitli siyasi ve askeri liderlerin birleşip savunmaya başvurmak zorunda kalacağına inanıyordu. Antranik grup lideri Torgom’a “Torgom, sana sırrımı söyleyeyim, kimse bilmesin. Bütün bu firar eden gençleri Karin’in surları içinde tutmaya karar verdim. O zaman isteseler de istemeseler de nasıl savaştıklarını göreceksin” dedi.

“Artık ordu yoktu. Kalabalık bir gürüh haline gelmişti.”

23 Şubat 1918’de Türk öncü birlikleriyle çatışmalar başladı. Yaklaşık 300 Türk askeri ve 200 atlı, iki dağ topu ve makineli tüfekle Arşik ve Arinkara köylerine saldırdı. Aynı anda 150’ye yakın Türk İsavank’a saldırıda bulundu. Andranik Paşa ön cepheye giderek savaşı bizzat yönetti. Ermeniler Türkleri geri püskürtebildiler.

Türkler, Karin’e karşı tek bir düzenli tümeni yoğunlaştırmıştı: 3000 süngü, 12 makineli tüfek, 12 dağ topu, yaklaşık 400 düzensiz birlik ve yaklaşık 2000 Kürt. Ermeni tarafında 2000 süngü, 300 atlı, 8 dağ ve 20 sahra topu vardı. Bu güçlerle, eğer örgütlülük ve kale şehri koruma kararlılığı olsaydı, Türklerin saldırısına karşı koymak mümkün olabilirdi. Ancak bunların hiçbiri orada yoktu. Askerler gittikçe daha büyük gruplar halinde mevzilerini terk etti.
26 Şubat akşamı Andranik Paşa cephenin durumunun görüşüldüğü bir toplantı düzenler. Albaylar Zinkeviç, Dolukhanov, doktor Zavriev ve diğer liderler hazır bulunur. Herkes, askerler savaşmak istemediği için en iyi çözümün geri çekilerek kasaba halkını ve mültecileri kurtarmak olduğu konusunda hemfikirdir. 27 Şubat sabahı erken saatlerde Türk ordusu iyi bir topçu hazırlığının ardından saldırıya geçer. Ermeniler Hasankala’ya çekilmeye başlar. Andranik geri çekilen askerleri durdurmaya çalışır ama nafile.
Artık ordu yoktu. Kalabalık bir gürüh haline gelmişti. Her nasılsa, bazı memurların yardımıyla Andranik Paşa, göçmenlerin taşınmasını minimum düzeyde sağlamak için ayrı birimler kurmayı başardı.

Aynı günlerde Van bölgesindeki Ermeni güçleri de geri çekiliyor. Herkes Türklerin orada duracağını düşünerek savaş öncesi sınır olan 1914’e dönüyordu.