AİHM’de Ermeni savaş esirlerinin çıkarlarını temsil eden insan hakları savunucusu Siranuş Sahakyan’a göre, Bakü’de tutulan Ermeniler yaşamlarına yönelik doğrudan ve gerçek bir tehdit altında, dolayısıyla onlar tarafından verilen hiçbir bilgi güvenilir veya kullanılabilir olamaz. Sahakyan, Armenpress’e verdiği röportajda, adil yargılanma hakkının çeşitli mekanizmalar aracılığıyla ihlal edildiğini dile getirmenin çok önemli olduğunu, Ermeni savaş esirleriyle ilgili bu tür süreçlerin zaten başlatıldığını ve devam ettiğini vurguladı. Tutuklanan askeri ve siyasi isimlerin son olaylarıyla Artsakh-Dağlık Karabağ’da da bu tür süreçlerin başlatılması gerekiyor. “Artsakh devletini simgeleyen ve Ermeni yanlısı faaliyetleriyle öne çıkan kişiler tutuklandı. Öte yandan, zorluklara rağmen Artsakh halkına ilham verdiler ve kendi kaderlerini tayin etme mücadelesi verdiler. Burada da intikam almanın söz konusu olduğu ve bu kişilerin siyasi nedenlerle zulme uğradığı açık. Ermeni nefreti koşullarında, Bakü ne tür güvenceler verirse versin, bu kişilerin rolü nedeniyle insan haklarının ihlali riskinin oldukça yüksek olduğu ve fiziksel güvenliklerinin ve yaşamlarının tehdit edilebileceği açıktır. Bakü, yazılı olanlar da dahil olmak üzere anlaşmaları defalarca ihlal etti. 

İnsan hakları savunucusu, “Hala ülkelerine geri gönderilmemiş savaş esirlerimiz var, bu da insani sorunların çözülmediğinin ve yalnızca siyasi süreçlerin var olduğunun ek bir kanıtıdır” dedi.

Sahakyan’a göre insan haklarının korunmasıyla ilgilenen BM Mahkemesi, AİHM yapılar uluslararası alanda faaliyet gösteriyor.  İnsan hakları savunucusuna göre yaptırımlar belki de en etkili baskı yöntemidir. Bu kadar çok suçun ardından, en azından artık Bakü’nün eylemlerinin onaylanması ve belirli sayıda yetkiliye yönelik hedefli yaptırımların uygulanması gerektiği tezinin olgunlaştığını olumlu değerlendiriyor.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”