Uluslararası Adalet Divanı’nın etnik Ermenilerin zorla yerinden edilmesinin geri dönülemez hale gelmesini önlemek için hâlâ zamanı var. 

Bunu, bugün Doğu Ermenistan’ın uluslararası hukuki konulardaki temsilcisi Yeğişe Giragosyan tarafından BM Uluslararası Adalet Divanı’nda “Doğu Ermenistan-Azerbaycan” davasının duruşmasında mahkeme temsilcilerine hitaben duyuruldu.

Doğu Ermenistan temsilcisi, Bakü’nün uluslararası toplumu yanıltmaya hazır olduğunu defalarca gösterdiğini, aynı zamanda mahkeme kararlarını yanlış sunmaya veya sözleşme ihlallerini bunlarla meşrulaştırmaya hazır olduğunu belirtti.

Giragosyan, “Bu koşullar altında ancak Bakü hükümetinin yürüttüğü etnik temizliğin engellenmesi, devam etmesinin ve geri dönülemez hale gelmesinin engellenmesi ve Artsakh’ta Ermenilerin bin yıllık kültürel varlığının korunmasının güvence altına alınması, ancak Artsakh Ermenilerinin haklarını koruyan uluslararası tedbirlerle mümkündür. Nahiçevan’da zaten yapılmış olan bir şey, bugün de Bakü’nün diğer bölgelerinde yapılıyor” dedi.

Yeğişe Giragosyan, mahkemenin geçici tedbirlerinin Artsakh’ın kaçırılan askeri ve siyasi liderlerini de asılsız suçlamalardan koruyabileceğinden emin.

Ancak mahkemenin kararında herhangi bir belirsizlik olması durumunda Bakü’nün bunu istismar ederek Artsakh’taki etnik Ermeni varlığının ve tarihinin nihai yok edilmesini sağlayacağı konusunda uyarıyor.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İstilacılarına Karşı Mücadelede”