Kemal-Bolşevik Moskova Antlaşması uluslararası hukuk açısından geçersizdir.

Birincisi, Moskova Kemalist-Bolşevik Paktı, ona taraf olan Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin statüleri nedeniyle yasa dışı ve geçersizdir. Yetkilerin meşruluğu, antlaşmaların meşruluğu açısından önemlidir. Uluslararası hukukun herhangi bir uluslararası anlaşmanın yasallığı konusunda açık gereklilikleri vardır. Örneğin herhangi bir sözleşme, tanınan devletin yasal otoritesinin yetkili temsilcileri tarafından imzalanmışsa yasal olarak kabul edilebilir. Anlaşmanın imzalandığı tarihte heyetlerin hiçbirinin kendi ülkeleri adına hareket etme yetkisi yoktu. Rus (Bolşevik) ve Türk (Kemalist) delegasyonları henüz ülkelerinin yetkililerini temsil etmiyordu.

Moskova Antlaşması’nın Ermenistan’la ilgili kısmı uluslararası hukukun ihlalidir, çünkü “antlaşmalar yalnızca antlaşmayı imzalayan taraflar için geçerli olabilir ve antlaşmaya taraf olmayan üçüncü bir taraf için, onun izni olmaksızın herhangi bir yükümlülük veya hak yaratmaz.” Bu ilke, Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin 34. maddesinde yer almaktadır. Bu nedenle Moskova Antlaşması, bırakın Ermenistan-Türkiye sınırını belirlemek (Antlaşmanın 1. Maddesi) veya Nahiçevan’ı Bakü’ye koruyucu bir bölge olarak devretmek (Antlaşmanın 3. Maddesi) bir yana, Ermenistan için herhangi bir yükümlülük içeremezdi, çünkü yıllardır uygulanan uluslararası hukuka göre, mevcut bazı zorunlu ve geri alınamaz ilkeleri ihlal ederek Moskova Antlaşması imzalanmıştı. Ve Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin 53. maddesinde belirtildiği gibi. “Bir sözleşme, imzalandığı anda uluslararası kamu hukukunun değiştirilemez temeline aykırı ise geçersizdir.”

“Batı Ermenistan Barbar Türk İstilacılarına Karşı Mücadelede”