Ermenilerin Artsakh’tan göçünün boyutu ve verilen zararın boyutu çok büyük. Ama daha fazla kaybın önüne geçmek için buradayız. Bu sözler, 12 Ekim’de, Doğu Ermenistan’ın Bakü’ye yönelik şikayetinin Uluslararası Adalet Divanı’nda incelenmesi sırasında Doğu Ermenistan’ı temsil eden Profesör Alıs Macdonald tarafından ifade edildi.

Ona göre, durum trajiktir. İnsanlar sadece birkaç gün içinde tarihi vatanlarını terk ettiler.

“Yaşadıklarını bir düşün. Her şeylerini kaybettiler: evlerini, tarihlerini, atalarının vatanlarını. Ani saldırı aylar süren kuşatmanın ardından geldi. Doğu Ermenistan onları kollarını açarak karşıladı ve uluslararası toplum da onlara yardım edecek. Ancak tek soru bu değil.

Atalarının vatanı olan Artsakh-Karabağ’a dönebilmeleri uluslararası sözleşmenin gereklerini yerine getirmelerine bağlıdır. 

Bakü artık sürekli onların haklarını ihlal ediyor, Artsakh’ı her anlamda yutuyor, Ermenilerin geri dönüş olasılığını dışlamak için bölgenin Ermeni özünü yok ediyor.

Artsakh’ın 8 üst düzey yetkilisi uydurma suçlamalarla tutuklandı. Aliyev, Ermeni halkının seçilmiş temsilcilerini “cunta” olarak tanıtıyor, bunların Uluslararası Kızılhaç Kurumu ICRC dahil uluslararası kuruluşların temsilcileriyle görüşmelerine izin verilmiyor. Bütün bunlar Ermeni izini, Ermeni kültürünü silmek için yapılıyor. Aliyev bundan sonra burada Ermeni şarkılarının çalınmayacağını söyleyerek bu konuya değindi. Ermenice tabelalar aktif olarak yok ediliyor. Geri dönüş ve çok etnikli gruptan oluşan bir cennette yaşama vaatleri güven telkin etmiyor. Aliyev, Ermenilerin kendilerini buradan “temizlememeleri” halinde köpekler gibi sürüleceklerini bizzat açıkladı.

Böylece kendi cumhurbaşkanının ifadesiyle Ermenileri köpek gibi sürmekten gurur duyan Bakü, Uluslararası Adalet Divanı’ndan Ermenileri koruma isteğine ilişkin açıklamalarına inanmasını istiyor.

9 ay boyunca onları aç bıraktı, şimdi onları korumaya hazır.

Olaylar aynı ruhla devam ederse kararınız anlamsız olacak, çünkü o zamana kadar Artsakh’ın nüfusunun azalması bir gerçek haline gelecektir” dedi.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İstilacılarına Karşı Mücadelede”