“Kafkasya Mirası İzleme” adlı internet sitesinin yayınladığı uzay fotoğrafından da açıkça görülebileceği gibi Bakü, Artsakh Cumhuriyeti’nin işgal altındaki Hadrut bölgesindeki Mets Tağer köyünün 2 km güneybatısında bulunan 1835 yılında inşa edilen tarihi Halivor köprüsünü yıktı. Köprüyle ilgili bilgiler azdır. Köprünün akarsu cephesinde bir levhaya oyulmuş 7 satırlık inşa kitabesi, İşhanaget ve kolları üzerinde inşa edilen ve dördü İkinci Artsakh Savaşı’na kadar sürekli olarak korunarak işletilen 6 köprüden biridir. Köprü Tumi ve Mets Tağer köylerini birbirine bağlıyordu. Anıt hakkında bilgi azdır. 20. yüzyılın 90’lı yıllarına kadar gezginlerin ve araştırmacıların ilgisini hiç çekmedi. Ana bilgiler Samvel Karapetyan’ın Artsakh köprülerine adanmış çalışmasından alınmıştır.

Bakü’nün işgal altındaki Artsakh bölgelerinde Ermeni izlerini yok etmeye devam ettiğini kaydedebiliriz. İşgal altındaki Hadrut bölgesi topraklarında Azerbaycan tarafı, defalarca konuşulan Hadrut bölgesinin birçok anıtını tehlikeye sokan büyük ölçekli yol inşaatı, askeri nitelikte mühendislik çalışmaları yürütüyor.

“Silahlı Çatışma Durumunda Kültürel Değerlerin Korunmasına İlişkin” Sözleşme’nin birinci protokolünün işgal altındaki topraklarda kültürel veya manevi değerlerin yok edilmesini yasakladığını hatırlatmayı gerekli görüyoruz. 1999 tarihli İkinci Lahey Protokolü bu gerekliliği yeniden teyit etmekte ve böyle bir eylemi 15. Madde uyarınca uluslararası bir suç olarak nitelendirmektedir. Kültürel varlıkların yok edilmesine yönelik eylemler, Savaş Mağdurlarının Korunmasına ilişkin dört uluslararası sözleşme ve protokolün yanı sıra 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Savaş Kanunları ve Gelenekleri ile ilgili BM kararları ve İnsan Hakları Sözleşmeleri tarafından da yasaklanmıştır.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İstilacılarına karşı Mücadelede”