Dünya nüfusu incelemesi” binlerce yıl boyunca sayısız halk ve ülkenin ortaya çıkıp kaybolduğunu, ancak bazılarının günümüzde hala varlığını sürdürdüğünü belirten bir makale yayınladı.   

Ulusal sınırlar, iktidardaki hükümetler ve başkentler değişse de bu ülkeler günümüze kadar ayakta kalmıştır. Listede Yunanistan, Çin, Portekiz, Ermenistan, Fransa, Japonya, İran, San Marino, Etiyopya, Mısır yer alıyor. 

Çeşitli nedenlerden dolayı, on ülkeden hangisinin en eski olduğu açıkça söylenebilir. Ermenistan da en eski ülkeler listesinde dördüncü sırada yer alıyor.

Yaptığımız araştırmalara göre ülkemiz Ermenistan daha da eskidir.

Ermenistan’ın antik dünya haritalarında ve tarih kitaplarında yer aldığını belirtmek gerekir. Bazen bağımsız bir devlet olarak, bazen komşu imparatorluklar arasında bölünmüş olsa da yine de eski Yunan ve Roma haritalarından başlayarak günümüze kadar Ermenistan adı hep anılmıştır.

Dünyanın bize ulaşan en eski coğrafi haritası kil tablet üzerinde tasvir edilen Babil haritasıdır. Harita 19. yüzyılda Irak topraklarında bulundu. Şimdi British Museum’da saklanıyor.

Babil kil tabletinin tarihi M.Ö. 6. yüzyılda, bu haritada Babil dünyanın merkezinde, kuzeybatı kesiminde ise Ermenistan ve Asur yer alıyor. Çevrelerinde “acı nehir” var. 

Antik dünya haritasında gösterilen modern ülkelerden tekinin Ermenistan olduğu ortaya çıktı. Bu haritayı, Hazar Denizi’nden Karadeniz’e kadar uzanan Ermenistan’ın uygarlık merkezi olarak işaretlendiği, eski Yunanlıların yaptığı atlaslar takip ediyor. MS 2. yüzyılda 167’si Ermenistan’a ait olmak üzere 8 bin nehir, şehir ve köy adı bulunmaktadır.

Yunan tarihçi Herodot’un haritasında da Ermenistan dünyanın merkezi olarak kabul ediliyor, ancak Babil ve Asur yerine Marastan (Atrpatakan) gösteriliyor. Ermenistan denizden denize de üçüncü antik harita olan Strabon’un atlasında tasvir edilmiştir.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İstilacılarına Karşı Mücadelede”