Ermeni Stepanakert’te Bakü adı verilen yapay bir varlığın paçavrası asılmış olsa bile sorunumuz büyük ölçüde değişmedi.

İranolog Vardan Voskanyan bu konuda Telegram kanalında şöyle yazdı: “Neden değişmedi?, Çünkü sonuçta Ermenice konuşmamızda sorunun Artsakh meselesi olmadığını kaydetmek gerekiyor”

En azından düşman açısından böyle bir sorun yoktur ve hiçbir zaman da olmamıştır ki, düşmanın hedefi zaten Doğu Ermenistan iken, sözde “çözüm” sonrasında açıkça görülmektedir. Ankara’nın beslediği Turancı yanılsamanın Güney Kafkasya’nın bedenine kanserli bir metastazı olan Bakü’deki barbar rejim, başından itibaren meseleyi “ya biz ya Ermenistan” diye formüle etti, oysa biz ne yazık ki bunu yapmak istemiyoruz. bugün bile bunun farkına varın.

Bu nedenle, Doğu Ermenistan’ın varlığı için belirleyici ölüm kalım savaşı hâlâ önümüzdedir ve bunu, Bakü denen yapay varlığın varlığının sona ermesini amaçlayan bir savaşa dönüştürebiliriz ve dönüştürmeliyiz. Bunun için de önceliğimiz; öncelikle sorunu fark edip kayıt altına almaktır” diye yazdı.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İstilacılarına Karşı Mücadelede”