15 Ekim 2023’te Azerbaycan’ın CBC TV Azerbaycan adlı TV kanalı “Artsakh’ın yıkılan tapınakları” adlı açıkça propaganda programı olan “Ermeni Vandalizmini Açığa Çıkarmak” adlı Rusça belgesel bir film yayınladı. 

Filmin yazarı ve sunucusu, Bakü’deki Rus topluluğunun başkan yardımcısı gazeteci Anastasia Lavrina’dır. 

Açıkça propaganda niteliği taşıyan filmde, Batı Ermenistan’ın Artsakh bölgesinin Taliş köyündeki iki yapıyı, köyün kültür evi ve Amenaprgiç adlı Ermeni kilisesi hedef alındı.

Taliş köyünün Amenaprgiç adlı Ermeni Kilisesi Ağvan-Udik olarak sunulmakta ve 12.-13. yüzyıllara atfedilmektedir. Bu şekilde kilise, Ermeni kültürel mirasını kamulaştırmayı amaçlayan resmi Azerbaycan politikasına ve propagandasına aktif olarak katılan Bakü’deki Udik topluluğunun lideri Robert Mobili’yi tanıtıyor. Robert Mobili’ye göre böyle bir tarihin temeli, “kilisenin 500-600 yıldır aşınmaya maruz kalan kumtaşı, kireçtaşından yapılmış olması” gerçeğiydi. Ve ona göre kilisenin bazı taşları aşınmış, rüzgardan uçmuş olduğundan kilise çok daha eskidir. Taliş’in Amenaprgiç adlı Ermeni Kilisesi, 1894 yılında yerel sakinlerin fonlarıyla inşa edildi. Belgeselde kilisenin “Ermenileştirilmediği”, sırf Sovyet yıllarında binanın ekonomik depo olarak kullanıldığı ve iç duvarlarının kaplandığı için neredeyse bozulmamış “Ağvan-Udik formu” ile korunduğu fikri dile getiriliyor. Udik haçlarının yerinde kalmasını sağlayan bir sıva tabakası var.” Robert Mobili, kilisenin yakın zamanda onarılması ve bölgedeki Ağvan-Udik anıtının güzel bir örneği olarak sabitlenmesi gerektiği fikrini dile getirdi.

Görüldüğü gibi Azerbaycan propagandacıları ve kendilerini “araştırmacı ve uzman” olarak ilan edenler, temel bilgi eksikliğini ve cehaletini keyfi açıklamalarla dolduruyor, Ermeni Hıristiyan yapılarının senesini ve kime ait olduğunu görev ve ana göre değiştiriyorlar.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İstilacılarına Karşı Mücadelede”