Asimilasyon ve bu bölgeden başka milletlerin geçmiş olması nedeniyle Batı Ermenistan Ermenilerinin genetik unsurları diğer milletlerde de mevcuttur. Bizim bölgemiz geçiş halindeydi ve Ortadoğu’dan kuzeye, Avrupa’ya geçerken bizim topraklarımızdan geçiyorlardı ve oradan da Ermenilerin, daha doğrusu Batı Ermenistan Ermenilerinin karakteristik özelliklerini taşıyorlardı. Avrupa’da, Asya’nın kuzey bölgesinde yaşayan günümüz halkları büyük olasılıkla Batı Ermenistan topraklarını geçmiştir ve hem Orta Doğu hem de Kafkas halklarının genetik bileşimine yakın özelliklere sahip olmaları mantıklıdır. Bundan 3000-4000 yıl önce modern İtalya topraklarında yaşayanların gen havuzunda Ermeni unsurlar vardı. Bu da onların Batı Ermenistan’dan ayrıldığı anlamına geliyor. Genel olarak Batı Ermenistan Ermenileri, aralarında Yahudiler, Şii İslam’ın İsmaili mezhebinin benzersiz bir kolundan gelen Araplar olan Dürziler ve Lübnanlı Hıristiyanların da bulunduğu bir dizi başka halkla genetik bir ortaklığa sahiptir. Nature.com araştırmalarına göre Ermenilerin Avrupalılar, Orta Doğu ve Kafkas halklarıyla sınırlı, kendine özgü gruplar oluşturduğunu görüyoruz. Daha spesifik olarak Avrupalılar arasında Ermeniler İspanyollara, İtalyanlara, Romenlere, Ortadoğu’dan Lübnanlılara, Yahudilere, Dürzilere ve Kıbrıslılara, Kafkaslardan Gürcülere ve Abhazlara daha yakındır.

Ermenilerin tarihi vatanı, modern insanın evrimi için hayati öneme sahip bir bölge olan “Verimli Ay”ın kuzeyinde yer almaktadır. Genetik ve arkeolojik kanıtlar, çiftçilerin Avrupa’nın Neolitik yerleşimi sırasında bu bölgeden yayıldığını ve önceden var olan çiftçi ve avcı topluluklarla karıştığını gösteriyor. Hint-Avrupa dillerinin yayılmasında Ermenistan coğrafyasının önemli bir rol oynamış olabileceği kaydediliyor.

People Of Ar araştırmasına göre Ermeni halkı, birkaç yerel Tunç Çağı kabilesinin soyundan geliyor. Mark Heber başkanlığındaki İngiltere, İspanya, İtalya ve Lübnan’dan oluşan uluslararası bir bilim insanı ekibi, Ermeni genlerini analiz etti ve bunları diğer 78 halkla karşılaştırdı.

Makalede, genetik izolasyonun Ermenileri bölgede benzersiz kıldığı belirtiliyor.

Antik DNA örnekleri üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda uzmanlar, Ermeni köklerinin yüzde 29’unun Neolitik dönem Avrupalılarından oluşmuş olabileceğini belirtiyor.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İstilacılarına Karşı Mücadelede”