4515 yıl önce Hayk, Bel’i yendi.  Herhangi başka bir millet bu gerçekle gurur duyardı ama bugün bundan bahsetmiyoruz. Bahsetmiyoruz ve tüm bunlara güzel bir peri masalı diyoruz. Neden böyle olduğunu söylemek zor ama bağımsızlığın yeniden sağlanmasından sonra bile yabancılar tarafından yazılan ve sıklıkla manipüle edilen ve kurgulanan hikayeler üzerinde çalışmıyoruz, ciddi bilimsel çalışmalar yürütmüyoruz.

Milletimizin, ülkemizin tarihi hakkında yabancıların yazdığı “gerçeği” kabul etmeye devam ediyoruz.

Yabancıların kendi tarihimizi ne kadar manipüle ettiğini anlamak için yalnızca Hiksos örneği yeterlidir. Hiksosların Ermeni olduğu, Hiksos kelimesinin Haikos yani Hayek kelimesinden geldiği o kadar açık ve belli ki, ama bizi M.Ö. 17. yüzyılda Mısır’ın, Ermeniler tarafından değil, Hyksos adı verilen bilinmeyen bir halk tarafından fethedildiğine ve yaklaşık üç yüz yıl boyunca orada hüküm sürdüğüne ikna etmeye çalışıyorlar.

“Hiksos (bazen Hyksos) M.Ö.’de Küçük Asya’dan gelen bir kavim olup M.Ö. 17. yüzyılda İç Mısır’ı fethetmiş, M.Ö. 16. ve 15. yüzyılda ise hanedanlıklarını kurmuşlardı.”  

Küçük Asya’dan sanki anlaşılmaz bir bölgeymiş gibi belirsiz bir şekilde bahsediyorlar ama bu Ermeni Yaylası, Mezopotamya, yani Ermenistan ile ilgilidir. Yabancılar anlaşılır nedenlerle susuyor, biz de anlaşılmaz nedenlerle susuyoruz ve her kim her şeyin çok basit olduğunu ve Hiksosların Ermeni olduğunu söylemeye cesaret ederse, bilim çevreleri hemen onlara güler ve onlara amatör derler, zamanında Artak Bznuni’nin başına gelen de budur.

Bir grup bilim insanı, başlangıçta Mısırca “Hiksos” adının “yabancı krallar” (“çoban hükümdarlar”, aynı zamanda “çobanlar”) anlamına geldiğini daha sonra bu kabilelerden oluşan tüm gruba bu adın iddia ediyor. Aslında her zamanki hileler yapılıyordu. Ve utanmadan bu bilim insanı grubu, yaklaşık üç yüz yıl boyunca Mısır’ı yöneten milletin gerçek adının bilinmediğini iddia ediyor.

Ve Ermeniler, ya da gerçekten isterseniz eski Ermeniler, Mısır’ı fethettikten sonra başkente Avaris adını verdiler. Şehrin ismine dikkat edin. Avar, Razmavar. Ve tüm bunlardan sonra bilim insanları ısrar ediyor ve çeşitli masallar icat ediyorlar.

Hiksosların tarihi Urartuların tarihine çok benzemektedir. Bu durumda bile sözde bilim insanları, Bizanslılar gibi Urartuların bir yerden ortaya çıkıp bir süre hüküm sürdüğünü ve hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolduğuna bizi ikna ediyorlar.

“Batı Ermenistan Barbar Türk istilacılarına Karşı Mücadelede”