Doğu Ermenistan’ın Aragatsotn valiliği’nin çalışmalarıyla bölgedeki bilimsel yaşam da canlanıyor. Bugün Parpi köyünde 5. yüzyıl Ermeni tarihçisi ve vakanüvis Ghazar Parpetsi’ye adanan bilimsel bir konferans düzenlendi.

Etkinlik, Ghazar Parpetsi’nin adını taşıyan okulda gerçekleşti.

Doğu Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi Dilbilim Fakültesi öğretim üyeleri temsilcileri, adı geçen tarihçinin eserleri, edebi eserlerinin özellikleri ve değeri hakkında bilimsel raporlar sundu.

Katılımcıları selamlayan Aragatsotn bölge valisi Sergey Movsisyan, Parpi’nin aynı zamanda yaşadığı ve çalıştığı kendi köyü olduğunu gururla vurguladı.

“Konferansların düzenlenmesi çalışma yönlerimizden biri haline geldi, ünlü kişilerin yaşam ve faaliyetlerinin bilimsel düzeyde ele alınması ve yaygınlaştırılması, bölgedeki bilimsel yaşamın canlandırılması ve bilimsel düşüncenin geliştirilmesi dahil olmak üzere bölgeyle ilgili konuları vurguluyoruz” diyen bölge valisi konuşmasında bilim insanlarına ve emekleriyle bilimsel konferansı hayata geçiren eğitimcilere teşekkür etti.

Doğu Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi’nin Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Mariam İspiryan da hoş geldin konuşmasına bulundu ve Anavatanında Ghazar Parpetsi’ye adanan bilimsel konferansın tavsiyelerini vurgulayarak, Aragatsotn bölgesi ile işbirliğinin sürekli olmasını umduğunu ifade etti.

Aralarında Filoloji Fakültesi Dekanı Profesör Aşot Galstyan’ın da bulunduğu, Ghazar Parpetsi’nin eserlerinin dil özelliklerini yansıtan ve bunları eski Ermenicenin bilimsel tanımını tamamlayan Grabar anıtsal eserleri olarak inceleyen 6 rapor vardı.

Doğu Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi temsilcileri “Ghazar Parpetsi’in Eserleri Koleksiyonu”nun birkaç kopyasını valiye ve Parpi ortaokuluna takdim ettiler.

Konferansa katılanlar, antik Parpi köyünün turistik yerleriyle tanıştı, Ghazar Parpets’in heykeli önünde çiçek koyarak saygı duruşunda bulundular ve Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’ni ziyaret ettiler.

Batı Ermenistan hükümeti, Ermeni halkının tarihini ve kültürünü öne çıkaran benzer etkinlikleri memnuniyetle karşılıyor. Bu etkinlik, pek çok ulus ve kabilenin yoksun olduğu Ermenilerin yerlileşmesinden ve asırlık kültüründen bahseden yazarın adını taşıyan okulda düzenlenmiş olması nedeniyle iki kat değerlidir. Kimliğimizle, dünya kültüründeki mirasımızla ve Ermenistan’ın dünyanın her bölgesinde zengin olduğu eşsiz yüzüyle gurur duyuyoruz.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İstilacılarına Karşı Mücadelede”