Sasun’da yaşanan olaylarda büyük güçlerin politikalarının Doğu Ermeni basınında algılanması ve sunulması büyük ilgi görüyor. Büyük güçler arasında Büyük Britanya’nın konumunun özellikle tartışıldığını ve sunulduğunu belirtmek gerekir. 

Bunu, “Murç” editörü Araskhanyan’ın abartılı gözlemiyle bile kanıtlanıyor. “…Batı Ermenistan Ermenilerinin sorunu artık aylardır bir İngiliz sorunu haline geldi.” 

Dolayısıyla yazı işleri müdürü Batı Ermenistan Ermenilerinin sorununun çözümünde tek bir aktör görüyor: Büyük Britanya. “Sasun katliamı meselesinin İngiltere başta olmak üzere genel olarak Dacka-Ermeni meselesini gündeme getirdiğini gördük. Dolayısıyla İngiltere’de bir soruşturma komisyonu kurma görevini tamamlayarak Ermeni sorununu bitmiş saymak niyetinde değillerdi. Dacka-Ermenistan’da reform yapılması sorunu gündeme geldi…” 

“Nor Dar-Yeni Çağ”da ayrıca Büyük Britanya siyasetine değinen pek çok yayın var ve Batı Ermenistan Ermenileri meselesi iki İngiliz partisinin (muhafazakarlar ve liberaller) siyasetinin arka planına göre değerlendiriliyor. Gazetenin İngiltere’ye yönelik çoğunlukla olumlu beklentileri var. Gazete aynı zamanda Fransız siyasetine de gönderme yapıyor. Yine de “Nor Dar”, Fransa’nın konumu konusunda aynı heyecanı taşımıyor. Ayrıca Fransa’nın Batı Ermenistan Ermenileri meselesine olan ilgisine değinilirken şöyle deniliyor: “Özerk bir Ermenistan ve reforme edilmiş Ermeni devleti, Fransa’ya ne gibi bir devlet yararı sağlar? hangi pozisyona, hangi yöne katkıda bulunacaklar; yok.” İngiltere’yi dengelemeyi Fransa’nın politikasının ana nedeni olarak gören Hınçak’ın tanınmış isimlerinden Sapah-Gülyan, köşesinde şöyle yazıyor: “…Fransa’nın şu anda Ermeni meselesindeki tutumu, Türkiye’yi üzmemek, gerektiğinde İngiltere’ye karşı çıkmak ve Rusya’nın yönünü tutmaktır.”

“Batı Ermenistan Barbar Türk İstilacılarına Karşı Mücadelede”