“Ardzagank” gazetesinin yazı işleri kadrosu, Sultan İkinci Abdülhamid’in Osmanlı’da yürüttüğü Ermeni karşıtı politika ve İngiltere’nin yürüttüğü politikaya da özel önem verdi. Basılı yazılarda Büyük Britanya’daki Sason katliamına verilecek tepkinin Ermeniler açısından olumlu sonuçlar doğuracağı yönünde bazı umutların varolduğu görülüyor. Ancak ilerleyen yıllarda Batı Ermenistan Ermenilerine yönelik katliamın gazetede gün yüzüne çıkması, editörlerin Avrupa ve politikaları konusunda nihayet hayal kırıklığına uğramasına neden oluyor.  Böylece 1897’de yayınlanan bir makalede şunu okuyoruz: “Peki ne oldu gerçekten, şimdi ne görüyoruz, Avrupa’nın siyasetini kim yönetiyor, Doğu’nun işlerini kim düzenliyor?    

Teorisyenler hala Avrupa’nın yönetiyor olduğuna inanadursunlar ama gerçekler çemberi, meydanın sahibinin her Avrupa devletinin kendi payını beklediği o müsrif halk Türkiye olduğunu gösteriyor ve haykırıyor…

Ermeni ülkesi yıkıldı, yüzbinlerce çalışkan, Hıristiyan, medeni insan dünyanın dört bir yanına dağıldı, korkunç yozlaşma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı, Girit yerle bir edildi, Yunanistan perişan edildi, Teselya harabeye çevrildi, küle çevrildi, Bütün bunlar Avrupa’nın, Hıristiyan Avrupa’nın, “uygar” Avrupa’nın, yıllardır Türkiye’nin kalkınması için “planlar” yapan, Türkiye’yi yok etmekten söz eden, Türkiye’yi bölme planları yapan Avrupa’nın olumlu rızasıyla oluyordu. Peki bu programlardan hangisi uygulandı? Hiçbiri.” Benzer gözlemler “Mshak”ta da mevcuttur. Böylece 1894’te Aralık sayılarından birinde aşağıdakileri okuyoruz. “Şimdi 24 köyü yakan, binlercesini pervasızca kılıçtan geçirenlerin madalyayla ödüllendirildiği bir ülkede durumumuzu düşünün… Avrupa, antlaşmanın 61. maddesini yapıp da uygulamamakla bizi daha da yoksullaştırdı. Türk hükümeti, bir gün Ermeni nüfuslu vilayetlerde reform yapmak zorunda kalmamak için, sistematik olarak Ermenileri yoksullaştırma, katletme, göç ettirme, Ermenileri silme ve artık Ermeni nüfuslu vilayetlerin kalmaması yönünde çalışıyor…”                       

“Batı Ermenistan Barbar Türk İsticalarına Karşı Mücadelede”