Amerikan Kızılderililerin “Tupak Amuru” Hareketi

Batı Ermenistan Ermenileri Meclisi

Madde 5- İnsan Haklarını Korumaya Yönelik Yapılar ve Mekanizmalar                     

Azınlıkların ve yerli halkların haklarının ciddi ihlalleri de dahil olmak üzere, aşırı yoksulluğun nedenlerinin görmezden gelinmesi zihinlerimizde bulunmamakla birlikte,    piyasadaki kör yasaların yönlendirmesiyle hareket eden aşırı liberallerin ilkelerinde yer almaktadır.

Birleşmiş Milletler Örgütü, ulusal azınlıklara ait olan insan hakları, kültürel, soybilimi ve dilsel konulardaki azınlıkların haklarını korumakta başarısızdır.

1966 yılında kabul edilen medeni ve siyasi haklarla ilgili Uluslararası Sözleşme’nin 27. Maddesi, ki BM’nin ulusal, soybilimsel ve dilsel azınlıklar hakkındaki Bildirgesidir. Fakat 1992’den bu yana devletlerin siyasi iradesinin eksikliği nedeniyle uygulanmamaktadır.

Batı Ermenistan’da yerli Ermenilerin yok edilmesi, jenosid (soykırım) termininin yaratılmasına temel oluşturmuş ve uluslararası hukuk alanında kodlanmasına yol açmıştır.

Soykırımdan kurtulanların nesilleri, atalarının topraklarına dönme hakkını ve  kendilerine ait ulusal değerlerin ve insan rezervi genlerinin Türkiye tarafından yasadışı özelleştirilip, içselleştirmesinin yargılanmasını talep etmektedirler.

Şu anda, Türkiye, NATO güçleriyle birleşerek, birlik olduğu Cihatçılarla gizli anlaşarak ayrıca Batının da olurunu alarak, Suriye’nin kuzeyindeki Afrin şehrinde yaşayan yerli halklara ve azınlıktaki Kürtlere yönelik askeri saldırıda bulunmaktadır.

Tupak Amuru, Dünya Barış Konferansı ve yerli otokton halkların temsilcileri,  Türkiye’nin egemen bir devletin topraklarına saldırmasını yargılayan ayrıca orada yaşayan yerli sakinleri ve sivil kişileri korumak için Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağıran bir metni  imzalamışlardır.

Lidya Margossian

Batı Ermenistan Ulusal Konseyi

Cenevre, 15 Mart 2018