BATI ERMENİSTAN – Batı Ermenistan Cumhuriyeti, BM Teşkilatına bağlı Hükümetler arası Düşünce Mülkiyeti, Genetik Secereyi Koruma, Geleneksel Ananeler ve Folklor Komisyonu’nun 35. oturumunun 19 Mart saat 19:00- 23:00 arası Cenevre’de gerçekleştiğini duyurmaktadır.
Oturum çalışmalarına Birleşmiş Milletler Teşkilatına kayıtlı Batı Ermenistan Ermenileri Asamblesi ile Ulusal Konsey Heyeti, Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan başkanlığında katılmıştır.
Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan, bir takım görüşmelerde bulunarak Batı Ermenistan Ermenilerinin yerli otokton halk olarak duruşunu anlattı. Bu görüşmelerde ayrıca bir takım makalelerle ilgili öneriler sunuldu.
Armenak Abrahamyan’ın Cenevre’den bildirdiğine göre, oturumda hazır bulunan devletlerin temsilcileri otokton halkların sadece ilgili devletin izniyle kendi haklarını savunabileceklerini iddia ettiler. A. Abrahamyan, bu iddialara karşı yaptığı konuşmada “Batı Ermenistan Ermenileri o bölgenin yerli otokton halkıdır ve kendi devleti bulunmaktadır. Bizler Batı Ermenistan Ermenileri, yerli halk olarak varlığımız mevcuttur ve dolayısıyla yerli halklara ayrılan haklardan sadece bizim kullanma hakkımız vardır. Başkalarının haklarımızı bize karşı kullanmasına bizler izin vermeyeceğiz. Asırlardan beri oluşturulan kültürümüzün, tarihimizin ve değerlerimizin başkalarınca kullanılmasına izin vermeyeceğiz” dedi.
Batı Ermenistan Ermenileri Ulusal Konseyi başkanı yaptığı açıklamada, ayrıca yerli otokton halkların kültürünün, genetik secere rezervlerinin ve folklorunun bundan böyle korunacağı özel bir konvansiyon önerisinde bulunarak bunun kabul edilmesini istedi.
Başkan Abrahamyan ”Konvansiyonun kabulü çok önemlidir. Bunun BM Teşkilatına üye ülkeler tarafından kabul edilmesi gerçekçi bir zorunluluktur. Onlar bu konvansiyona saygı duymak zorundadırlar. Aksi takdirde yerli otokton halkların kendi haklarını korumak için uluslararası mahkemeye başvurma hakları bulunmaktadır” vurgusunda bulundu.

Batı Ermenistan Haberler