Armenak Abrahamyan

Tarihsel Hatırlatmalar –
-24 Temmuz 1908 – Jöntürklerin devrimi Sultanı 1876 Anayasasına ve parlanentosuna geri dönmeye zorladı. Ahmet Rıza bunun ilk başkanı oldu, Dünya Savaşından sonra ise kısa süreliğine başbakanlık da yaptı.
-8 Kasım 1908 – Seçim süreçleri bitti.
-17 Aralık 1908 – Yeni Osmanlı Parlamentosu’nun ilk oturumu.
-17 Aralık 2004 – Avrupa Konseyi’nin 5 Ekim 2005 tarihinde resmi olarak başlatılan “Türkiye”nin AB üyeliği konulu müzakerelerin devamına dair kararı.
-17 Aralık 2004 – Batı Ermenistan Ulusal Konseyi’nin Şuşi’deki (Artsakh) resmi açıklaması.
Bir asırdan fazla bir süre önce, yeni Osmanlı parlamentosunun ilk oturumu ve özellikle Kilikya ile genel olarak Batı Ermenistan’ın Ermeni nüfusunun yokedilmesi için 1894’den 1923 yılına kadar Türklerin soykırım programına kapı açması ve buna paralel olarak Ortadoğu’da var olan kaos durumu Avrupa Birliği Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesini son derece önemli kılmaktadır.
Osmanlı İmparatorluğu içersinde dini “azınlık” (Millet) olarak kabul edilmesinden sonra, tüm bunlara karşın, San Stefano Antlaşması şartı ve hatta eksik olarak 1878’deki Berlin Antlaşması’nın uluslararası organlar tarafından kabulü; 1914 yılına kadar Batı Ermenistan’la ilgili reformlar programının varlığını işaret etmektedir. Ancak ulusal haklarımız, yeni Osmanlı Parlamentosu tarafından ortadan kaldırılmıştır; Parlamentonun ilk oturumundan başlayarak 17 Aralık 1908 tarihinde geçici olarak bizi yerli (otokton) kategorisinden Osmanlı Ermenisine, daha sonra Türkiyeli Ermeniye sonunda da Ermeni kökenli Türke dönüştürdüler. Aynı Armenia (Batı Ermenistan) anlayışı ki Ermeni eyaletleri olarak tanınmıştı bu da Osmanlı Parlamentosu’nun ana aktörleri tarafından kabul edilmedi. Onlar hatta coğrafi adların, bitkilerin, madenlerin ve hayvanların isimlerini kendilerini dahi aşan hileli bir değiştirme sürecine başlamışlardı…
Aşağıda, Ermeni halkının kendi toprakları olan Batı Ermenistan’da yok edilmesiyle tanışacaksınız…1920’den 1923’e kadar “Türkiye” diye anılan bir devlet doğdu ki sonuçta bizim büyük bir kısmımız bunu arzulayanlar tarafından küçük bir organizmaya dönüştürüldü. Zoraki kurtulanlar ise biçimsiz bir şekle dönüştüler ve dağınık üniteler şeklinde omurgasız ve herhangi bir manevi veya maddi taahhütleri olmayan “Diaspora”yı oluşturdular.
Avrupa Birliği, BM tarafından 17 Eylül 2007 tarihinde oylanan Yerli halkların hakları konusundaki son açıklamasına herhangi bir referansta bulunmadan, ABD Kongresi’nin 10 Ekim 2007 tarihinde onayladığı formülün içeriğine herhangi bir atıfta bulunmadan kabul ettiği formülle açıkça Batı Ermenistan Ermenilerinin yaşama hakkını inkar etmiş oldu.
Ermeni Ulusal Konseyi açıkça bu oyunbazlığı yargılamaktadır. Ki bunun amacı Batı Ermenistan Ermenilerine karşı yapılan soykırım suçunu tanınmasına rağmen soykırımdan kurtulan Ermenilerin ulusal haklarını, onların kendi kaderini tayin hakkını, yaşama hakkını ki bunlar onların toprağını, bölgesini ve kaynaklarını kapsamaktadır tümden reddederek dengeleme işlevi görmektir.
Rusya Duması’ndan sonra ABD Kongresi ve ayrıca pek çok diğer devletler haklı olarak Ermenileri Batı Ermenistan’ın öncelikli halkı olarak tanırlar. Avrupa Parlamentosu’nun “inkarcı” kabulünün içeriği ise; Ermeniler Osmanlı İmparatorluğunun içerisinde yer aldıklarından 2. maddeye göre, soykırımın tanınmasının onlara herhangi bir talepte bulunma hakkı tanımadığını iddia etmektedir.
2. madde 1915-1917 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu bölgesinde Ermenilere karşı gerçekleştirilen trajik olayları BM Teşkilatının Baş Asamblesinin 9 Aralık 1948 tarihinde gerçekleşen kurultayında soykırım suçlarının önleyici ve cezai tanımına göre soykırım olduğu sonucuna varmıştır. Fakat, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğunda Ermenilerin trajedisi için Türkiye’nin sorumlu tutulamayacağını belirtmekte ve bu tarihi olayların soykırım olarak tanınmasının bugünkü Türkiye’ye karşı herhangi bir politik, hukuki ya da maddi tazminat talebinde bulunma hakkı vermediğini vurgulamaktadır.
Avrupa Birliği ve tüm uluslararası kuruluşlar; Antlaşmalara (Sevr Antlaşması), uluslararası hukuka saygı duyma ve onları gerçekleştirme konusunda sorumludurlar. Yoksa, üye Devletlerin bölgeleri de dahil olmak üzere çatışmaların genişlemesinde sorumluluk almak zorunda kalacaklardır.

Batı Ermenistan Haberler