BATI ERMENİSTAN – Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye’ye ‘OHAL’e son verme’ çağrısında bulundu. Meclis, OHAL’in ‘orantısız’ bir şekilde uygulandığını vurguladı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Strasbourg’da gerçekleşen Genel Kurul oturumunda, Avrupa Konseyi tarafından Türkiye hakkında hazırlanan bir rapor ve karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.
Kararda Türkiye’ye Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasına son verme çağrısında bulunuldu.
OHAL’in ‘orantısız’ bir şekilde uygulandığı belirtilen kararda buna gerekçe olarak; hükümete verilen “geniş yetkiler”, bu yetkilerin yasama ve yargı organlarının denetimine açık olmaması, OHAL süresinin “durumun gerektirdiğinin ötesine geçmesi”, OHAL kapsamında alınan önlemlerin gerçek ve tüzel kişiler üzerindeki “aşırı ve daimi etkisi” ve önlemlerden haksız yere zarar görenlerin başvurabileceği bir şikayet mekanizması yaratılmasındaki gecikme gösterildi.
Kabul edilen karar tasarısında ayrıca Türkiye hükümetinden, OHAL çerçevesinde çıkarılan tüm kanun hükmünde kararnameler (KHK) konusunda Avrupa Konseyi genel sekreterini bilgilendirmesi, KHK ile işlerine son verilen kamu çalışanlarının durumunu ivedilikle gözden geçirmesi, gerekmedikçe yeni KHK çıkarmaması, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun bağımsız, tarafsız ve saydam biçimde çalışmasını sağlaması istendi.