“Birleşik Cavakhk” adlı halk ittifakı başkanı Vahagn Çakhalyan yaptığı açıklamada «Bütün onlar ki bugünlerde şu ya da bu şekilde denemede bulunarak Cavakhk Ermenilerine çamur atmaya çalışıyor. Onların dediklerine göre, sözde Cavakhk Ermenilerinin gelişmekte olan olaylar karşısındaki duruşu zayıf ya da belirgin değil” dedi ve ekledi: “Sevgili dostlar, herhangi bir toplumda olduğu gibi, Cavakhk Ermenilerinde de farklı siyasi görüşlere, farklı duruşlara sahip insanlar mevcuttur ve bu da doğal bir fenomendir. Herhangi bir Cavakhklı, halkın iktidar ve muhalefet diye kamplara bölünmesine asla tahammül edemez. Unutulmamalıdır ki yıllardır olsun iktidar ve olsun muhalefet Cavakhk Ermenilerinin var olan sorunlarına tutarlı bir yaklaşımda bulunmamış ve duyarsız kalmıştır.”

“Yıllar boyunca bizler, Cavakhk Ermenilerinin özgürlüğünü özgürce ifade etmenin önündeki engellere şahit olduk. Cavakhk Ermenileri hiçbir zaman şu ya da bu politikacıları suçlamamış, herhangi birinin kayıtsızlığını, sessizliğini, hatta bazı olaylarda Cavakhk Ermenilerine karşı güç kullanılmasını, zalimliklerini ve yok etmeye yönelik politikalarını alkışlarla karşılamıştır. Ve bugün hangi konum ve durumda olursa olsun herhangi birinin, Cavakhk Ermenilerine bu politik krizde herhangi bir tarafı tutması yolunda talepte bulunmaya ahlaki açıdan bir hakka sahip değildir.

“Birleşik Cavakhk” adlı halk ittifakı başkanı Vahagn Çakhalyan; Cavakhk Ermenilerinin pozisyonu, sorumlu ve onurludur. Cavakhk Ermenileri son derece modern değerler sistemine uygun olarak yüksek bir ulusal bilinçliliğe karşı duruş sergilemeye devam edecektir dedi.

Çakhalyan, “Cavakhk Ermenileri Anavatan’da gelişen politik süreçlere hiçbir zaman duyarsız kalmamış ve kalmayacaktır. Dahası ne zaman Ermenistan Cumhuriyeti son derece çalkantılı ve zor günler geçirse bizler kayıtsız kalamayız. Cavakhk Ermenileri, Ermeni kimliğimizin korunması konusundaki çözümün garantörünün güçlü ve istikrarlı Ermenistan olduğunun çok iyi farkındadır. Buna dayanarak, bilgelik ve aklın koşulsuz olarak zafer kazanacağından umutluyuz. Bizler, tarafları gün öncesinden diyalog masasına önce oturmaya ve Ermenistan’ı krizin bu tehlikenin öngörülemez sonuçlarından ödün vermeye çağırıyoruz. “Yaşasın dünyanın dört köşesinde yaşayan gururlu ve onurlu Ermeniler” diye sözünü tamamladı.