PİRHA – İstanbul’da Divriği Kültür Derneği, Sivas Kangal Mursal Köyü’nde altın madeni araması için başlayan çalışmaya karşı bir çok dernek ve STK’nın katılımı ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda bütünlüklü mücadele zemini oluşturulması kararı alındı.

Konstantinopolis’da Divriği Kültür Derneği, Mursal Köyü’nde altın madeni arama çalışmalarına karşı geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Mursal Köyü’nde altın madeni aranması çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda Metalurji Mühendisi Cemalettin Küçük, Maden Mühendisi Kemal Bulut, Ayrıca Kangal Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Aslan değerlendirmelerde bulundu.

Divriği Kültür Derneği Başkanı Cafer Yıldız’ın süreç ile ilgili yapmış olduğu bilgilendirme konuşmasından sonra Maden Mühendisi Kemal Bulut madencilik ve özelde altın madenciliği ile ilgili teknik bilgileri paylaştı. Metalurji Mühendisi ve TMMOB yönetim kurulu üyesi Cemalettin Küçük, Türkiye’deki altın madenciliğinin deneyimlerini, sonuçlarını örneklerle anlatmıştır. Mücadele süreçlerine ilişkin örnekler vermiştir.

Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda şu öneriler ortaya çıktı;

Siyanür kullanılarak altın ayrıştırma insan sağlığında, doğada, yerüstü ve yeraltı sularında geri alınamaz tahribatlara neden olmaktadır. Bu nedenle Bu yöntemle altını çıkartmaya çalışmak insanlara karşı doğaya karşı suçtur.

Altın madeni insanlık için zorunlu bir ihtiyaç değildir. Zorunlu olduğu kadarı yeryüzünde işlenmiş olarak mevcuttur. Altın maden işletmelerinin birkaç tane yabancı ve yerli sermayedarın çıkarlarına hizmet etmekten öte ülkemiz ekonomisine ve toplumsal refaha bir katkısı yoktur.
Şu an bölgede sahip olduğumuz, temiz içme suyu, zirai sulama suyu, yaşam alanlarımız, köylerimiz, soluduğumuz temiz hava, tarımsal ürünlerimiz, kültürümüz, anılarımız, birlikteliğimiz asla vazgeçemeyeceğimiz değerlerdir.

Bu değerlerimize yapılan saldırı karşısında değerlerimizi korumak için meşru müdafaa hakkımızı kullanmaktan imtina etmeyeceğiz. En hızlı şekilde hukuki mücadelemizi ve toplumsal mücadelemizi başlatacağız. Bu mücadele siyaset üstü, inanç üstü ve tüm Divriğililer’i kapsayan ortak bir mücadele olacaktır.
Divriğililer olarak bütünlüklü ortak bir mücadele zemini oluşturacağız. Ne kamu arazisinde ne özel mülkiyette hiçbir şekilde sondaj dahil olmak üzere çalışmaların başlamasına razı değiliz.

Benzer mücadele içerisinde olan Kangal Bakırtepe, Hekimhan, Ulaş ve İliç ile de süreç içerisinde dayanışmayı örgütleyeceğiz.

pirha.net