KARIN – Dersim Nazimiye’de bulunan Kureyş Baba Ocağı’nda düzenlenen panelin ardından cem tutularak lokmalar pay edildi.

Avrupa’dan ve ülkenin birçok yerinden gelen canlar Kureyş Dergahı’nı ziyaret etti.

Türbeye niyaz eden canlar çıla yakarak dua edip dilek dilediler. Kurban ve lokmalar getiren ziyaretçiler, düzenlenen panele katıldılar. Kureyş Baba’nın anlatıldığı panele Avrupa’dan ve Batı Ermenistan’nin birçok yerinden gelen kurum temsilcileri katılım gösterdi.

Panelden sonra cem erkanına geçildi. Cemde dargınlar barıştırıldı. Çerağlar yakılıp semahlar dönüldü.
Cem erkanının ardından lokmalar pay edildi.

Hüseyin Yaşar SEZGİN/DERSİM

pirha.net