Ben 1915-1917 döneminde yaşananların soykırım olduğuna inanıyorum. Eğer bu dönem için “soykırım” kelimesini kullanmak suçsa, ben bu suçu hemen hemen her hafta bir defa işliyorum.

(Taner Akçam; Soykırım uzmanı)  Milliyet gazetesi 31 Mart 2007

 

Soykırım gerçeğinin kabulu ve gereğinin yapılması, Ermeni insanı kadar Türk ve Kürt insanı için de bir gerekliliktir. Bu herkesin ruhunu sağaltacaktır.

(Ragıp Zarakolu; Gündem gazetesi yazarı)  8 Ekim 2007

 

Hrant…Kirkor Zohrab’ın öldürüldüğü 1915’ten günümüze Ermenilerin yaşadığı yüzyıllık yalnızlığa son veren insan oldu. Halen de bu misyonunu sürdürüyor.

(Oşin Çilingir; Agos yazarı)  25 Ocak 2008

 

24 Nisan Anma Günü’nün bu yıl ilk defa Türkiye’de anılması olumlu. Bazen devlet halka öncülük eder, ancak bazen halk da devlete öncülük edebilir.

(Mari Yovanoviç; ABD’nin Ermenistan büyükelçisi)  Agos, 7 Mayıs 2010

 

Ermenilere bir soykırım yapılmıştır. Osmanlı İmparatorlüğü 1915 yılında Hamidiye Alayları ve İttihat ve Terakki kadroları ile 1,5 milyon Ermeni’nin katliamında rol almıştır. Mazlum ve güzel Ermeni halkının acısını paylaşarak önlerinde saygı ile eğiliyorum.

(Medeni Ayhan; Ankara Barosu avukatı) 21 Mayıs 2010

 

“Katliam ya da soykırımlarda halkların sorumlulukları yoktur” tesbiti yanlıştır. Hamidiye alayları örneğinde olduğu gibi halklar bu tür katliamlara ortak edilmekte ve aldıkları ganimetlere karşılık sonrasında katliamı inkara yönelebilmektedir.

(Recep Maraşlı; Araştırmacı-yazar)  Agos, 7 Mayıs 2010

 

Ermenilere uygulanan soykırımı tanımak” bir AB ülkesinde siyasete girmek için şartsa hiç şüphe etmeyelim ki pek yakında “AB’ye giriş” için de şart olacaktır.

(Ruhat Mengi; Vatan gazetesi bayan yazarı)  29 Eylül 2006

 

Eğer ben soykırım, Ermenilere katliam yapmış bir milletin çocuğuysam bununla yüzleşmek, acısını çekmek, sorumluluğunu almak, bedelini ödemek, özür dilemek, acıları paylaşmak, gönüllerini almak ve hayatıma temiz devam etmek istiyorum.

(Burçak Güven; Sabah yazarı) 1 Ekim 2006

 

Ben etnik olarak bir Türk vatandaşıyım, suçlu değilim ama Ermenilere 1915’te olanlardan sorumluyum.

(Müge Göçek; Türk aydını) Vatan gazetesi, 9 Ekim 2006

 

1915’te yaşananlar “Emsalsiz zulüm ve cinayettir.”

(Halide Edip Adıvar; Maliye Nazırı Cavid Bey’e mektubundan) Agos, 21 Mayıs 2010

 

Ermenilere uygulanan soykırımı kabul ediyorum, ama bunun oluş şeklinin de araştırılması gerektiği görüşündeyim.

(Nebahat Albayrak; Hollanda Sosyal Demokrat İşçi Partisi milletvekili) vatan gazetesi, 7 Ekim 2006

 

Kürtlerin Ermenilere uygulanan katliamında oynadıkları rolle yüzleşmeleri gerekir.

(Drç Naci Kutay; Kürt aydını)  Agos, 23 Şubat 2007

 

Ermeni toplumu, tehcirden katliama uzanan o planlı ve sistematik devlet tasarrufunu bir topluma veya millete atfetmiyor.

(AGOS baş yazısı, “Gönül Fakirliği”)  Kasım 2008