Gemerek ilçesi Batı Ermenistan’ın Sepastiya ilinin Tonus bölgesinde bulunuyor. Bölgenin başlıca yerleşim yerlerinden biridir.

Gemerek isminin Gamirk isminden ve Kimmer-gomer atanın ismiyle anılan ülke adından kaynaklandığı varsayılmaktadır.16 yüzyıl başında Kilikyalı Ermeniler tarafından kuruldu. Gemerek’in güneyinde Khntzori dağları uzanmaktadır. 19. yüzyıl başlarında ve  1895-1896 yıllarında buranın Ermenileri Osmanlı katliamcılarına karşı ciddi direnişte bulundular.

1915 yılında ilçeye yakın 9 köyün Ermenileri buraya sığındı. 1915 yılındaki Ermenilere karşı uygulanan büyük soykırım sırasında Gemerekli kadınlar Şeytan deresi diye anılan vadide topluca katledildiler. Soykırım sırasında az sayıda kurtulanlar ise Doğu Ermenistan’a göçüp Yerevan’daki Zeytun mahallesi ile diğer yerlere yerleştiler. Kurtulanlardan tek-tük insanlar tekrardan Gemerek’e yerleştiler. 1946 yılında 245 kişiyle 40 ev Ermeni sakini mevcuttu.

Ermeniler Kayseri ağzıyla konuşuyorlardı. Gemerek’te Surp Astvatsatsin ile Surp Lusavoriç kiliseleri vardı. Surp Gevork adlı manastır da bu ilçedeydi.

Gemerek ilçesinde 200 erkek çocuğun eğitim aldığı Aramyan ve Lusinyan adlı liseler vardı. Bundan başka kızlar için iki okul ve okul derneği mevcuttu.

Ulaş köyü, Batı Ermenistan’ın Sepastiya şehrinin Ğanğali kasabasında bulunuyordu. 1852 yılında 200 ev, 1915 yılında 400 evle 3350 Ermeni sakini yaşıyordu.

Köyde su değirmeni çalışıyordu.17 yüzyılda yaşamış Arakel Davrijetsi’ya göre, 1614 yılında Ulaş’ta Surp Pırgiç kilisesi inşa edildi. Köyde ayrıca Surp Sarkis ve Surp Astvatsatsin kiliseleri bulunuyordu. Surp Astvatsatsin ayrıca manastır olarak da anılmaktaydı.