Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Garnik Sarkisyan’ın gerçekliğe çağrısı;

Fransa’nın “Ermeni Soykırımı Hatırlama Ulusal Günü” nedeniyle Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Garnik Sarkisyan tarafından yayınlanan bir makalede, şimdiki Fransız yetkililerin attıkları bu adımla Ermeniliğe hiçbir katkıda bulunmadığını tüm Ermenilerin dikkatine sunuyor.

Bu konu etrafında ayrıntılar edinmek amacıyla Başbakan Sarkisyan’a yönetilen  soruya o şu şekilde cevapladı: Biz Fransa’nın aldığı kararla hiçbir sorunumuz yok. Hatta bunun için teşekkür dahi ediyoruz. Sorun; bizim ulusal temel sorunlarımız karşısında bizim kendi halkımızda var olan o sonsuz cehaletidir. Örneğin: Halkımızın ezici çoğunluğu, bugün Fransız devletinin Ermeni davası için içtenlikle bir şeyler yapmak istemesi durumunda, o, kendisinin imzaladığı, politik ve hukuki geçerliliği bulunan belgeleri hayata geçirmesi gerektiğinin bilincinde değil. Nasıl ki 19 Ocak 1920’de Batı Ermenistan topraklarında Ermenistan devletini tanıdığı gibi. O tanımayı tercüme ederek Paris’te Batı Ermenistan elçiliğinin açılmasına izin vererek, ayrıca Sevr Antlaşmasını işlevleştirerek ve sonra bunu BMT aracılığıyla kullanarak, Wilson’un tahkim kararı çerçevesinde Batı Ermenistan topraklarını, Batı Ermenistan devletine devrederek ve bunun gibi bir takım gerçek adımlar atması, Ermenilik için iyi bir şey yapmaktan öte bu durum öncelikle Fransa’nın kendi sorumluluğuna olan bir saygıdır.

Bu nedenle, makalemizde, tüm Ermeni milletini bilinçlenmeye ve bugün Ermeniler tarafından Fransız devletinden beklenen gerçek ve pratik eylemin ne olduğunu bilmeye davet ediyoruz.

Fransa hükümeti bugün aynı zamanda Fransız halkını kandırıyor nerde kaldı Ermeni halkını kandırmasın. Gerçek şu ki, Fransa, özellikle Ermeniler açısından kendi uluslararası sorumluluklarına saygı duyarak ciddi ve olumlu adımlar atarsa o zaman yalnızca Ermenilerden değil, ayrıca kendi Fransa halkından ve tüm Avrupa’dan cesaretle teşvik alacaktır.

Tüm bunlar hakkında ve Başbakan Garnik Sargisyan’ın makalesinin tamamını Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin resmi televizyon sitesinden edinebilirsiniz.