1921-1936 yıllarındaki Sovyet Ermenistan’ın toprak kayıplarını tanımlayan haritaya, renklerine dikkat ederek, dikkatlice bakmanızı öneririm. 
16 Mart 1921 tarihinde imzalanan Moskova Antlaşmasıyla Kars şehri ile Surmalu ilçesi Türkiye’ye verilmiş.
Aynı Antlaşmayla Nahcavan’ın Şarur ve Sadarak bölgeleri Sovyet Ermenistanı’ndan Sovyet Azerbaycanı’na geçmiş.

Komünist Partisinin  5 Temmuz 1921 tarihli kararıyla Dağlık Karabağ Sovyet Azerbaycan’a ilhak edildi.
Belirtildiği üzere Kardman bölgesi 1920 tarihinde Musavatlar tarafından Sovyet Azerbaycanı’na ilhak edildi.
Yeşil renkle boyanmış bölgelere özellikle dikkat edin, buraları 1922-1936 yılları arasında Transkafkasya  Federasyonu Merkez komitesinin değişik kararlarıyla Sovyet Ermenistanı’ndan Sovyet Azerbaycanı’na geçen topraklardır.

Tüm bunlardan Sovyetler Birliği’nin iç kararları tarafından değiştirilen sınırların Sovyet sonrası ülkeler için  neden bölgesel bütünlük meselelerinin uluslararası platformlarda yayılmasının temelini oluşturması gerektiği şeklinde basit sorular çıkıyor.
Herkes Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü hakkında konuşurken, Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü unutuyor.