Büyük Britanya’nın dini merkezi olan Kentrburi şehrinde 2 Mart tarihinde Ermenilere yapılan Soykırım’ın masum kurbanlarının anısını ebedileştiren bir haçkar yerleştirildi. Haçkar, Jon Mirdon ve Vatdan Moskofyan tarafından yapıldı.

Britanya Ermenilerinin inisiyatifi ile Mesih Kilisesinin Anı Bahçesinde yerleştirilen haçkar, Ermeni Apostolik Kilisesi’nin Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Diakosluğu’nun ruhani önderi, piskopos Hovakim Manukyan tarafından kutsandı.

Etkinliğe, Ermenistan’ın Birleşik Krallık Büyükelçisi Arman Kirakosyan, Canterbury başpişkoposu Justin Welby, Canterbury Dekanı Robert Willis, kültür ve sivil toplum temsilcileri, Ermeni toplumunun 200’den fazla üyüleri katıldı.

Etkinlik vesilesiyle konuşma yapan Canterbury Dekanı Robert Willis, ülkenin dini merkezi olan Canterbury ile tüm İngiltere’de ilk Ermeni haçkarının önemine vurgu yaparak, bunun barış, uzlaşma ve ümit sembolü olduğunu dile getirdi.

Ermenistan Büyükelçisi Arman Kirakosyan ise, haçkarın Ermenilere yapılan Soykırım’ın anısına ithaf olunduğunu hatırlatarak, Ermenilere yapılan  Soykırım hakkında Britanya’da mevcut tüm belgelerin toplanması ve yayınlanmasını sağlayan Canterbury başpiskoposu Randall Davidson’u şükranla andı.