1804 yılında İngiltere’de kurulmuş olan Hristiyan yayıncılık organizasyonunun “The Bible in the World” isimli bülteni ile hem tüm dünyaya yayılmış olan temsilcilerin faaliyetlerine hem de bu ülkelerde olan politik olaylara yer vermiştir. Bültenin Ocak 1916 sayısında yayınlanan haberde Antakya’da Musa Dağ’da bulunan ve yaklaşık 5000 kişinin yaşadığı altı Ermeni köyü ve bu köylülerin dramı konu edilmiş.

Habere göre 1915 Temmuz ayında Antakya Valisi, bölgedeki altı Ermeni köyünde oturanlara yedi gün içinde sürgüne hazırlanmaları emrini verir. Sürgünün ne demek olduğunu bilen Ermeniler, küçükbaş hayvan sürülerini ve kendilerini savunmak için silahlarını alarak Musa Dağa çıkarlar. Musa Dağın bir yamacı denize inmektedir.  Ermeniler altı hafta boyunca dağın yüksek rakımlarında saklanırlar. Bu süre içerisinde Antakya, askerlerin ve silahlı çetelerin kontrolü altındadır. Sonunda Fransız savaş gemileri ufukta görünür, komutanlar Ermenilerin yardım isteğine olumlu yanıt verir ve Ermeniler güç de olsa güverteye çıkarlar. Toplam 1000 erkek ile 3000 kadın ve çocuk 14 Eylül 1915 tarihinde Mısır’daki Port Said Limanı’na varır.

Hiçbir şeyleri olmayan Ermeni mülteciler, Mısır yönetimi tarafından Süveyş Kanalı’nın doğusunda kurulan 500 çadırlık bir kampa yerleştirilirler. Hıristiyan Cemiyeti’nin Mısır ofisi çalışanları bu mülteciler için tercümanlık yapar ve ihtiyaçları olan malzemeleri temin etmeye çalışırlar; okuma bilenlere ücretsiz Kutsal Kitap ve İncil’ler dağıtırlar,

kampta kurulan Ermeni kilisesinde kullanılmak üzere Eski Ermenice Kutsal Kitap ve papazların kullanımı için küçük boy Kutsal Kitaplar temin ederler. Haberde Ermeni papazlar tarafından mültecilere ücretsiz Kutsal Kitap dağıtılmasının fotoğrafları da paylaşılmıştır.