Deklarasyonun kabulünden üç yıl sonra, Batı Ermenistan Anayasası şimdi insan haklarını güçlendirmek için gerçek bir araçtır. Ayrıca, birkaç yıl önce bu imkansız görünüyordu, şimdi gerçeği yansıtıyor.

Bu, etkin biçimde halkın güçlü iradesinin birçok zorluğun üstesinden gelebileceğini, tarihlerinde yeni bir anlam kazanabileceğini, bir gelecek inşa edebileceğini ve eski gerçeği yeniden kurabileceğini göstermektedir.

Böylece, Batı Ermenistan Anayasası soykırım üzerine değil, pan-Ermeni kavramına dayanmaktadır. Bu, Soykırım varlığından bağımsız, Ermeni halkının insanlık için değer taşıdığı belgesini vurgulayarak mağdurun psikolojisi sınırlarının ötesindedir.

Bu anlamda, bu, korkusuzca, kendi doğasını gösteren yerli halkın Anayasası’dır. Değil mi ki bu Anayasa, Birleşmiş Milletler tarafından 2007’de tanınan Yerli Halkların Hakları hakkındaki  Bildirgenin bir parçasıdır.

Ayrıca, son zamanlarda kabul edilen bu Anayasanın zaten tarihle ilgili bir geçmişi var ve bu durumu onun değerini daha da arttırıyor.

Dolayısıyla, Anayasanın kuruluşunun bu yıldönümü, bir yandan halkın ve atalarının vatanının kurtuluşuna, bir yandan da hukuki yaklaşıma ve diğer taraftan stratejik olarak uluslararası hukuka dayalı bir yol olduğunu göstermektedir.

Nicos Ligeros

Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasa Konseyi Başkanı