Yerevan Büyükşehir Belediyesinin Basın ve Halkla ilişkiler Departmanlığından “Armenpress” ajansına yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Cumhuriyeti ve bölgenin en önemli arkeolojik alanlarından biri olan “Garmir Blur-Kızıl Tepe” adlı mekanın temizlik işleri, Yerevan Büyükşehir Belediyesi’nin fonları desteğiyle devam ediyor.

Yerevan Belediye Başkan Vekili Tigran Virabyan, “Bu arkeolojik mekan, inşaat atıklarından arındırılmalı ve ilginç bir kültürel ve turistik yer haline getirilmelidir” dedi.

“Garmir Blur-Kızıl Tepe”den 80 kamyon çöp taşındı. Ve arkeolojik tabakaların zarar görmemesi için, çalışmalar arkeologlar tarafından kontrol ediliyor.

Yapılan açıklamada ”Yıllar boyunca, “Erebuni” Tarih ve Arkeoloji Koruma alanı-müzesi yalnızca Erebuni Kalesiyle algılanıyordu. Bugün, üç antik sitenin popülerleşmesi için komplike bir program geliştirilmektedir” ifadesi yer aldı.