BBC yazarı Justin Calderon, Ermenilerin ve Baskların kültürüne, diline ve benzerliklerine değindi. “Armenpress” in haberine göre, Bask Ülkesinde bulunan yazar, iki halkın dil benzerliklerinden bahseden modern araştırma örnekleri sunmaktadır.

O, ilk önce San Sebastian şehri Katedrali’nin tanımı ile başlıyor. Sonra katedralin  avlusundaki Ermeni haçkarları anlatıyor.

Yazarın dediğine göre, ”Bu iki ulus Avrupa’nın farklı bölgelerinde bulunmaktadır, fakat aralarında karşılıklı güven ve dostluk mevcuttur. Dilleri arasında ilk bakışta benzerlik olmamasına rağmen, hem Ermeni hem de Bask aydınları tarafından kabul edilen dilbilgisi öğelerini paylaşımaktadır.”