AİHM, Süryanice “güvenilir kişi” anlamına gelen “Amno” kelimesinin Türkçe olmadığı gerekçesiyle soyadı olarak kullanılmasını yasaklayan mahkeme kararını haksız bularak, Türkiye’yi mahkum etti. 

Kararla birlikte Türkiye’de Süryanice soyadı kullanımının önü açıldı. 

AİHM’e göre, “Özel hayat ve aile hayatına saygı” hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Mardin’in Midyat ilçesinde 2005 yılında soyadını “Amno” olarak değiştirmek isteyen Midyat nüfusuna kayıtlı İsviçre yurttaşı Nuri Aktaş, soyadı değişikliği için Midyat Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Ancak mahkeme başvuruyu reddetti. Aktaş’ın avukatı Rudi Sümer, Müvekkilinin aynı zamanda İsviçre yurttaşı olması ve İsviçre’de resmi olarak “Amno” soyadını kullanıyor olması nedeniyle Türkiye’deki resmi işlemlerinde sorunlar yaşadığını belirtti ve mahkemenin kararını 2007 yılında davayı AİHM’ye taşıdı. 

 AİHM, aldığı kararla Türkiye’nin “Özel ve aile hayatına saygı” hakkını ihlal ettiğine karar verdi. Ayrıca, mahkemenin kararında “kamu yararı” gerekçesini sunmasını  Türkçe olmayan isimlerle değiştirilmesinin kamu yararını nasıl etkileyeceği henüz kanıtlanmamıştır ifadesine yer verdi. Mahkeme kararı 25 Haziran 2019 tarihinde verdi. Bu karar aynı zamanda Anayasanın 90/5 maddesi gereğince benzer mahiyetteki davalar karşısında bağlayıcı emsal niteliği teşkil ediyor.