UNESCO Kültür Müdürlüğü Acil Durumları Önleme ve Müdahale birimi temsilcileri çalışma ziyareti çerçevesinde Gümrü’yü ziyaret etti.

“Armenpress” tarafından bildirildiğine göre, Dünya Kültür Mirası uzmanları, şehrin tarihi merkezindeki binaların güvenliğini inceleyecek ve yerel uzmanlarla bir rehber geliştirecekler.

Benzer teknik çalışma son derece önemlidir, çünkü UNESCO’nun nominal paketini almak için iki bileşene ihtiyaç vardır: değerlerin takdir edilmesi ve koruması.

Uzmanlar, kentin tarihi binalarının ciddi şekilde hasar gördüğünü, çoğunun yıkıldığını, ancak endişelenmeye gerek olmadığını söylediler.

Konuklar, Dünya Miras listesine dahil edilmenin uzun bir süreç olduğunu, şehrin,  eşsiz değerlere sahip çıktığını kanıtlaması gerektiğini belirttiler.

UNESCO mirasının bir parçası olmadan önce, Gümrü, ilk önce Ermenistan Cumhuriyeti’nin tarihi mirasının ön listesine dahil edilecek ve bundan sonra UNESCO bir değerlendirmede bulunacak.