İNSANLIĞA MEKTUP: YERLİ AMERİKAN HALKINA KARŞI İŞLENEN SOYKIRIM VE ETNOSİD

Vahan Setyan 2019 yılına rağmen yerli halkların soykırımı ve etnosid devam ediyor.

Ekonomik yıkımdan, sosyal kaosa, sağlıktaki başarısızlıklara kadar, bu katliam, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’daki yerlileri yok etmeye devam ediyor.

Sağlıktaki yetersizlikler, yoksulluk, dil, kültür ve mirasın yok edilmesi  bu kaos ağını örüyor.

Yerliler fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak zehirlenerek sonsuza dek hafızadan siliniyor.

Bir halk olarak bizler, yerli kardeş ve kız kardeşlerimizin, atalarından çalınmış topraklarda infaz edilmesine tanık oluyoruz. Bir millet olarak bizler, insanlığın nasıl tahrip edildiğine bakarak anıtsal değer kaybına tanık oluyoruz.

Sağlıktaki yeniliklerin ve teknolojik gelişmelerin, kendi sağlık sisteminden kurtararak onlara ulaşmasının zamanı gelmiştir. Amerikan ulusal sağlık sistemi bir imha sistemidir. Yerlilerin yok olmaktan kurtarmak ve bunu engellemek insanlığın zaferi olarak herkes için bir zaferdir.

Bu kaosa karşı sessizlik ve kayıtsızlık, kendini yok etmeyle aynıdır.

Eğitim, farkındalık, çıkarların korunması, işbirliği, toplumsallık ve yardım elde etmek, bu devam eden ve acımasız soykırım ve etnoside son verme potansiyeline sahip ana girişimlerdir.

Bir araya gelmek, bu insanları yok olmadan kurtarmak bizim görevimizdir ve kaynaklarımız bu kaosu durdurmak için fazlasıyla yeterli. Kolomb Amerika’yı keşfetmedi. Onu istila etti ve imha etti. Ve eğer etrafımıza bir bakarsak, yerli ülkenin  çökmeye devam ettiğini görürüz. Gelin insanlık uğruna bu devam eden soykırım ve etno-soykırımı durduralım.