Bayanlar ve Baylar, Sevgili Vatandaşlar,

Aşağıdaki ulusal ve uluslararası koşullara dayanarak:

  1. a) Devlet sistemimizin provokasyonlar ve bize karşı darbeci girişimler karşısındaki istikrarı;
  2. b) Anavatanımıza Türkiye tarafından el konulması ve bugün Orta Doğu’da ilan edilmeyen savaş durumunun halkımızın varlığı üzerindeki etkisi;
  3. c) Batı Ermenistan’daki Ermeni halkına karşı uygulanan Soykırım ve kendisinin Ermeni olarak yaşama hakkının inkâr edilmesinin kapsamı;
  4. d) yurttaşlarımızın dünyanın dört bir yanına dağılması,

Konumumuz net ve sağlamdır bundan emin olmanızı istiyorum.

Ermeni halkının birliği ile, tüm bu suçlar kendi yeterli cevabını alacaktır.

Sevgili Yurttaşlar,

Yerli bir ulus olduğumuzu temel alarak, her yıl olduğu gibi, Ermeni halkına ve tüm vatandaşlarımıza hak ve vatanseverliğimizin adil çözümü, adalet iddiası için başarı, irade ve güç diliyorum. 

 

Ocak

11 Ocak 2019 – Batı Ermenistan’daki Ermenilerin bağımsızlığına kadar kendi kaderini tayin hakkını tanıyan Rusya Beyannamesinin yüzüncü yılını andık.

19 Ocak 2019’da Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlık Günü’nü kutladık,

Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi-Parlamento seçimlerinin sonuçlarını açıkladık ve Batı Ermenistan Ulusal Meclisi-Parlamentosunun İkinci toplantısının ilk oturumunu düzenledik.

20 Ocak 2019’da Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı seçilmesini ve yeni Hükümetini kutladık.

 

Şubat

Onurlu bir şekilde savaş meydanında şehit düşen Ermeni gönüllülerinin anısına 01 Şubat 2019’da Ermeni Lejyonu’nun kuruluşunun 100. yıldönümünü andık.

04 Şubat 2019’da Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin kuruluşunun 8. yıldönümünü kutladık.

22 Şubat 2019’da Birinci Dünya Savaşı’nın sonunun ve Versay Barış Konferansı’nın 100. yıldönümü andık.

 

Mart

21 Mart 2019’da gece ve gündüzün eşitliğini andık. Bu, Batı Ermenistan’ın Yeni yılına tekabul etmektedir.

 

Nisan

24 Nisan 2019’da 1894’ten 1923’e kadar Batı Ermenistan’ın işgal altındaki topraklarında birbirini izleyen üç Türk hükümetleri tarafından yürütülen yerli Ermeni halkına karşı işlenen soykırımını andık.

 

Mayıs 

5 Mayıs 2019’da, 74 sayılı Kararnameyle, San-Remo Barış Konferansının yüzüncü yılı ile Sevr Uluslararası Sözleşmesi’ne değindik.

11 Mayıs 1920’de Batı Ermenistan topraklarında 10 Ağustos 1920’de Ermeni Devletini hukuken tanıyan Uluslararası Barış Antlaşması  Sevr’de imzalandı, sonuç, 22 Kasım 1920’de Başkan Woodrow Wilson’ın imzaladığı Tahkim kararı oldu.

24 Mayıs 2019’da Batı Ermenistan Ulusal Meclisi-Parlamentosunun kuruluşunun 6. yıldönümünü kutladık.

 

Haziran

01 Haziran 2019’da Artsakh Cumhuriyeti’nde CONİFA çerçevesinde Avrupa Kupası Turnuvasına katıldık.

24 Haziran 2019’da Batı Ermenistan Cumhuriyeti tarafından Sevr Antlaşması’nın  onaylanmasının üçüncü yıldönümünü andık.

 

Temmuz

13 Temmuz 2019’da Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın Yerli Halkların Hakları Konferansına katıldık.

 

Ağustos

4 Ağustos 2019’da Kilikya Bağımsızlık Bildirgesi’nin 99. yılı ile Kilikya Ermenileri Ulusal Konseyi’nin yeniden kurulmasının ikinci yıldönümünü andık.

10 Ağustos 2019’da Sevr Antlaşması’nın imzalanmasının 99. yıldönümünü andık.

 

Eylül

07 Eylül 2019’da Batı Ermenistan Ulusal Konseyi’nin ilk Yaz Üniversitesi’ni düzenledik.

 27 Eylül 2019’da Uluslararası Yerli Halklar Mahkemesi’ne (IPIC) hakimlerin atanmasına katıldık.

 

Kasım

02 Kasım 2019’da Bay Arden Şellefyan’ı son yolculuğuna uğurladık.

15 Kasım 2019’da Kilikya’nın Doğu Lejyonu tarafından kurtarılmasının 100. yıldönümünü kutladık.

22 Kasım 2019’da komutanımız Leonid Azgaldyan’ın ölümsüzlüğünün 77. yıldönümünü ve ABD Başkanı Woodrow Wilson’un Tahkim Kararı’nın 99. yıldönümünü andık.

30 Kasım 2019’da, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi-Parlamento Başkanlığının 2020’de İkinci Toplantısının İkinci Oturumunu düzenleme kararını onayladık.

 

Aralık

05 Aralık 2019’da, Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı’nın  Haziran 2020’de Kuzey Makedonya’daki CONİFA Dünya Şampiyonası’na katılmasına dair bir karar aldık.

14 Aralık 2019 tarihinde, özellikle  Ermenilere uygulanan soykırımla ilgili 296 Sayılı tasarıyı kabul ettiği için ABD Senatosunun kararını ve insani tutumunu memnuniyetle karşıladık. 

15 Aralık 2019’da, İsviçre’de Konstantinopolis ve Karin’in geçici egemen Patrikhanelerinin yeniden kurulmasını kabul ettik.

17 Aralık 2019’da Batı Ermenistan Ulusal Konseyi’nin 15. yıldönümü vesilesiyle mesajımızı ilettik. Bu mesajımızda, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasasına uygun olarak, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi’nin devlet organlarının siyasi bölümü olduğunu belirttik.

 

2020 Yılı, Batı Ermenistan’ın adil haklarının gerçekleştiği bir yıl olsun.

2020’deki günlük çalışmalarımızla birlikte önemli toplantılarımız olacak ve Batı Ermenistan Devleti’nin bağımsızlığının yüzüncü yılını Sevr Antlaşması’nın yüzüncü yılıyla kutlayacağız.

Anavatan’da ve  yurtdışında yaşayan sürgündeki  yurttaşlarımızın Yeni Yılını kutlamama lütfen izin verin.

Batı Ermenistan’ın, Orta Doğu Ermenilerinin ve diğer yerli halkların ve azınlıktaki halkların; Rumlar, Süryaniler, Eizidiler, Aleviler ve Kürtler’in savunma kuvvetlerine, anavatanımıza yeniden katılacağı güne kadar, güçlü bir direniş diliyorum.

2020 yılını, devlet sistemimizin aracılığıyla, kararlı ve olumlu bir yıl olması için elimizden geleni yapacağız.

Batı Ermenistan Ulusal Konseyi üyelerine, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti üyelerine, yeni seçilen Ulusal Meclis-Parlamento üyelerine ve yurtdışındaki Ermeni yapılarına verimli bir yıl diliyorum. Olumlu değişimin derin ve uyumlu bir faaliyetin temeli olmasını sağlayın.

Her zaman olduğu gibi biz birlikte güçlüyüz.

Bir kez daha hepinizin  Yıl Yılını ve Kutsal Doğuş-Surp Tsnuntunu kutlar ve gelecek yılda daha fazla başarılar, hayallerinizin gerçekleşmesini dilerim.

Milletimiz mücadele içindedir, ama bugünün mücadelesi bizim neslimizin mücadelesidir, bunun kendi inancımızın, sevgimizin ve bilincimizin mücadelesi olduğunu söylemek istiyorum.

 

Atalarımıza şan ve şeref,

Yaşasın Batı Ermenistan Cumhuriyeti,

Yaşasın saygıdeğer ve sevgili halkımız.

 

Armenak Abrahamyan

Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı

31 Aralık 2019