Kutsal Eçmiadzin Ana Katedral’in, restorasyonu ve yenilenmesini desteklemek için ulusal bir bağış kampanyası duyurusu yapıldı. Tüm Ermenilerin kutsal mabedi olan Kutsal Etchmiadzin Ana Katedrali’nin acil restorasyon çalışmaları, çökme tehlikesinden korumak için 2017’de başladı. Ana Katedral’in son restorasyonu 1950-1960’larda kısmen gerçekleştirildi. Tapınağın korunması ve güçlendirilmesi açısından bu, dünyanın her bir köşesinde yaşayan halkımızın çocuklarının doğrudan katılımını gerektiren son yüzyıllardaki en büyük restorayondur. Bu vesileyle Dünya Ermenileri Katolikosu İkinci Karekin, 23 Haziran 2019 tarihinde Kutsal  Grigor Lusavoriç’in “Kutsal Işık Sunağı inşa edelim” mesajını göndermişti. 

Ana Katedrali’nin tadilatı için bağışları koordine etmek üzere bir Onursal Mütevelli Heyeti ve bir Yürütme Organı kuruldu.

İçten bağışları aktarmak ve tapınağın yenilenmesi hakkında ek bilgiler www.cathedral.am adresinde bulabilirsiniz.