Konstantinopolis’in Haydarpaşa Garı çevresindeki arkeolojik kazı alanında yapılan çalışmalarda ortaya çıkan, “Körler Ülkesi” olarak bilinen Khalkedon (Kadıköy) antik şehrine ait buluntular, bölgenin 2 bin 500 yıllık tarihini gözler önüne seriyor.

Titizlikle yürütülen kazılarda bugüne kadar Khalkedon’a ait mimari kalıntılar, mezarlar, binlerce obje ve hamam ile 10 bine yakın sikke bulundu.

Ayrıca, kazıda MS 5. yüzyılda Azize Bassa adına inşa edilen bir kilisenin kalıntıları da bulundu.

Kilisenin içerisinde yer alan bir alanda 28 insana ait iskeletler ortaya çıkarıldı.