BATI ERMENİSTAN -11 Mart 2020 Cumartesi günü, tam mevcutlu bir oturumla gerçekleşen, çevrimiçi bir konferansta, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi-Parlamento’nun mevcut milletvekilleri, Batı Ermenistan parlamentosunun geçici başkanının seçilme işlemini  organize etti.

Bu seçimde üç aday gösterildi: Seda Melikyan, Ruzanna Khaçatryan ve Leonardo Pasmacyan.

Oyların çoğunluğu 19 Ocak 2020’den beri Batı Ermenistan Parlamentosu üyesi olan Leonardo Pasmacyan lehine kullanıldı.

Basmacyan, Arjantin’in Buenos Aires şehrinde doğdu, meslek olarak mimardır ve doğduğu yerin Ermeni okullarında okudu ve kulüplerine gitti.

Fransa’da 20 yıldır yaşamaktadır ve Ron-Alpes bölgesindeki çeşitli kamu yapılarında yer aldı. Lyon’da, insanlığa karşı işlenen tüm soykırımlara ve suçlarına  adanmış aktivistlerden biridir. “Memorial” Kompleksinin yartacısı ve kurucusudur.

Eski Parlamento Başkanı Ağvan Tonakanyan’ın istifasının ardından sonra Leonardo Pasmadjian’ın ana görevi,  Covid-19 salgınının nihai olarak üstesinden gelindikten sonraki Batı Ermenistan Parlamentosu-Ulusal Meclis’in ikinci döneminin üçüncü oturumunun düzenlenmesi ve  güncel işlerle ilgilenmesi olacak.

Gerçekleştirilen bu oturum özellikle Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı seçilmesini ve  yetkisini Ocak 2024’e kadar sürdüreceğini teyit etmek için yapıldı.

Batı Ermenistan Televizyonu, personeli ile birlikte yeni Meclis Başkanı Leonard Pasmacyan’a tebriklerini sunmaktadır.