Beşinci yüzyılda Ermeniler tarafından kurulan Ani, yüzyıllar süren “istilalar” (Bizans, Selçuklu Türkleri, Moğollar, Osmanlılar) ve depremlerden sonra 17. yüzyılda nüfusunu kaybetti.

Bir zamanlar 100.000 nüfusa sahipti ve İpekyolu’nda büyük bir ticaret noktasıydı.

Ani, kentsel mimarinin gelişmesi için ünlü bir merkezdi. 10. yüzyılda kurulan Ani Mimarlık Okulu, diğer Avrupa ülkelerinin mimarisinde de iz bıraktı.

Ani, en ünlüsü Katolikosluğu olan Ana Katedral başta olmak üzere, “Binbir kilisenin şehri” olarak biliniyor. Orta Çağ’da birçok ticaret yolu buradan geçiyordu. Şehirde birçok saray ve kamu binası vardı.

Ani, kendi ismini yüksek coğrafi konumu nedeniyle değil, Ermeni pagan mitolojisinin tüm tanrılarının tapınaklarının kutsal mekanı olduğu nedeniyle aldı.

Ortaçağ Ermenistan’ın başkenti olan Ani 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine dahil edildi.

Size sunulan görüntüler bir zamanlardaki muhteşem başkentin mevcut durumunu gösterir. İzlemek için aşağıdaki bağlantıyı tıklatın.