Karar No: 07 Mayıs 2020

Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu)

7 Mayıs 2020 oturumu

Anayasanın 116. Maddesini dikkate alarak.

Anayasanın 161. maddesini dikkate alarak.

Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) tüzüğünü dikkate alarak

Resmi kararlar

7 Mayıs 2020

Bay Garnik Sargsyan’ın sosyal ağlar aracılığıyla yayınladığı  26 Nisan 2020’den itibaren Batı Ermenistan Hükümeti’nden istifasını ifade eden kararını dikkate alarak,

Bay Garnik Sargsyan’ın 30 Nisan 2020’de Batı Ermeniler Yüksek Kurulu Anayasası’na atıfta bulunan, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) milletvekilleri tarafından Batı Ermenistan Ulusal Meclisine ve Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanlığı’na danışmadan imzalanmış bir bildirgeyi sosyal ağlar aracılığıyla yayınladığı kararını dikkate alarak,

Madde 1. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi (Parlamentosu), eski Başbakan ve Batı Ermenistan Hükümeti Dışişleri Bakanı Sayın Garnik Sarkisyan’ın istifasını değiştirilemez bir şekilde kabul etmektedir.

Madde 2. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu), aşağıdaki Bakanların Batı Ermenistan Hükümeti’nden istifa etmediği ve görev sürelerinin bir sonraki Hükümetin kurulmasına kadar devam ettiği gerçeğini dikkate almaktadır,

Maliye Bakanı Sayın Karo Armenyan,

Soykırım Sonuçları Bakanı Bayan Karin Abrahamyan,

Spor ve Gençlik İşleri Bakanı Bay Karapet Topuzyan

Devlet Bakanı Bay Vazgen Sislyan,

Devlet Bakanı Bay Volodya Avetisyan,

İçişleri Bakanı Bay Martiros Şahbazyan.

Madde 3. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu), eski Başbakan Garnik Sargsyan tarafından Batı Ermenistan Yüksek Konseyi’nin oluşturulduğu iddiasıyla ilgili Batı Ermenistan Ulusal Konseyi’nin  Deklarasyonunu yasadışı olarak kullanılmasını ve sosyal ağlarda bu bildiriyi yayılmasını kınamaktadır.  Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Deklarasyonu 17 Aralık 2004’te Şuşi’de kabul edildi (Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası’nın kuruluş bildirgesi).

Garnik Sargsyan, Hükümetten istifa etmeyi (yukarıdaki listeye bakınız) ve bu temaşaya katılmayı reddeden Batı Ermenistan Hükümeti üyelerinin isimlerini yasadışı olarak kullandı.

Madde 4. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamento), Bay Garnik Sargsyan’a istifası ve ayrılıkçı bir açıklama ile eşlik eden aşağıdaki milletvekillerinin istifasını dikkate alıyor,

Bay Movses Nacaryan, (eski Eğitim Bakanı)

Bay Vigen Tosunyan,

Bay Robert Sulahyan,

Bayan Adrine Avagyan

Bayan Gayane Avagyan

Bay Eli Avakimyan

Tüm ulusal ve uluslararası kuruluşlar için doğru olanı  Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamento) huzurunda onaylamak.

Leonardo Basmacyan

Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamento) Başkanı 

Armenak Abrahamyan

Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı