Batı Ermenistan’ın Kesaria-Kayseri ilinde bulunan Tuzla-Palas Gölü ‘Kesin korunması gereken hassas alan’ olarak ilan edildi.

Tuzla Gölü, Kesaria ilinin, Sarıoğlan ilçe sınırlarında bulunan tektonik oluşumlu tuzlu göldür. Yüzey rakımı 1.131 m, alanı ise 23.5 km’dir. Faylar ile çevrelenen, kapalı havza özellikli Palas Ovası’nın en alçak alanıdır.

Kesin korunması gereken hassas alan; bölgesel, ulusal veya olağanüstü ekosistemlerin, türlerin, habitat ve jeolojik jeomorfolojik özelliklerin korunduğu, genel olarak insan etkisi olmadan meydana gelmiş, insan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riski yüksek olan alanlar olarak karşımıza çıkıyor.