BATI ERMENİSTAN – Ermenistan ve Ermeni Plastosu’nun tarihi üzerine ilk derste, Dr. Christina Marantsi bizi bölgenin erken dönemine, insanlığın tarih öncesi dönemine  ve daha sonra bizi Erken Bronz Çağı’na kadar götürüyor.  

Arkeolojiyi ve sanatı sunarak kısaca Ermenistan’ın coğrafyasını tanımlayan bir sonraki dersler için zemin hazırlıyor.

Başlangıçta, Ermeni tarihi ve araştırmasının neden önemli olduğu, neden daha derinlemesine araştırmak için zaman ayırmamız ve harika karelerini, olaylarını, trajedilerini ve zaferlerini hissetmemiz sorusunu ele alıyor.

Çalışmaları hakkında bilgi edinebileceğiniz Christina Marantsi’yi destekleyin.